Sprawdź, jak stoisz z wiedzy, aby stać licencji PILOTA Paralotniarstwego jest.
Nie jestem pewien, czy nie zna prawidłową odpowiedź? Dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz w prawo w naszym nauczaniu on-line.
Tak, to jest prostsze...

Test - PL A 1. Obciążenie powierzchni podaję:
Iłość metrów kwadratnych powierzchni skrzydła na 1 kg masy startowej
Iłość kilogramów wagi pilota na metr kwadratny powierzchni skrzydła
Iłość kilogramów masy startowej na metr kwadratny powierzchni skrzydła2. Siła nośna jest:
Opór powierzchni skrzydła w funkcji kąta natarcia
Wypadkowa siła aerodynamiczna powstawająca opływem profilu
Siła powstawająca opływem profilu lotniczego, prostopadła do siły opóru3. Siła nośna działa zawsze w kierunku:
Prostopadłym do kierunku nacierającego powietrza
Prostopadłe do cięciwy profilu
Do góry od profilu4. Kiedy na paralotni poleci cięższy pilot, doskonałość:
Zwiększy się
Zmniejszy się
Nie zmieni się5. Podczas opływu profilu lotniczego powstawają siły aerodynamiczne. Są to:
Siła nośna, opór i siła grawitacji
Siła nośna i podciśnienie
Wypadkowa siła aerodynamiczna, która da się rozłożyć na opór i siłę nośną6. Do przeciągnięcia skrzydła dochodzi, kiedy pilot:
Zbyt mocnie hamuje (sciąga sterówki)
Dynamicznie naciśnie belkę speed systemu
Biegnie na startu powoli i pozwoli skrzydłu wyprzedzic go7. Siła nośna powstaje w ciągu opływu profilu lotniczego. Po jego stronach powstają nadciśnienie i podciśnienie. Jakie ciśnienie powstaje nad i pod profilem i jaki jest w przybliżeniu ich stosunek?
Pod profilem powstaje podciśnienie (ok. 30%), nad profilem nadciśnienie (ok. 70%)
Pod profilem powstaje nadciśnienie, nad profilem podciśnienie, ich iłości nie róznią sie nawzajem
Nad profilem powstaje podciśnienie (ok. 70%) i pod profilem nadciśnienie (ok. 30%)8. W ciągu zakrętu za pomocą sterówki kąt natarcia na wewnętrznej stronie zakrętu:
Nie zmnieni się
Rośnie, bo skrzydło w ciągu zakrętu się uchyła
Rośnie, bo zmieniła się pozycja krawędzi spływu9. Temperatura punktu rosy jest temperaturą:
W której dochodzi do stanu nasycenia pary wodnej
Powietrza o wysokiej wiłgotności wzgłędnej
Powietrza w duźej wysokości10. Które z wymijonych rodzajów chmur nałeżą do piętra niskiego:
As – altostratus
St – stratus
Ns – nimbostratus11. Co nazywamy potocznie „czystą termiką“:
Turbulencję powstawającą na wysokości na której dochodzi do wyrażnej zmiany kierunku wiatru
Mocny wiatr porywisty kiedy niema chmur
Termikę, w której nie budują się chmury typu cumulus12. Jak zmieniają się temperatura, ciśnienie i wiatr kiedy przechodzi zimny front z aktywnymi burzami:
Temperatura powoli spada, ciśnienie się nie zmienia, wiatr małeje
Spadkiem temperatury, spadkiem ciśnienia które zaraz po frontu znów rośnie, ostrym nasiłaniem się wiatru z porywami
Temperatura się nie zmienia, ciśnienie powoli spada, wiatrz płynnie nasiła się13. Jakie są, oprócz sił powodujących wznoszenie się powietrza, kolejne warunki potrzebne do budowy burzy lokalnej:
Wysoka wiłgoć powietrza, niewyrażna inwerzja termperatury na wysokości lub jej brak
Stabilne powietrze (równowaga stała) i niskie ciśnienie atmosferyczne
Poranna mgła i później ostre słońce14. Izobary są liniami na mapach synoptycznych, które łączą miejsca:
Z takim samym ciśnieniem atmosferycznym
Z takim samym ciśnieniem atmosferycznym przeliczonym na poziom morza
Z taką samą temperaturą przeliczoną na poziom morza15. Niebezpieczne zjawiska frontu zimnego II. Rodzaju
Mocne zachmurzenie znajdujące się we wszystkich piętrach, niskie podstawy chmur, niska widoczność
oblodzenie, długo trwające opady, mgła
Prędkość jego postępu, burze, wiatr porywisty (szkwały), intenzywne opady, turbulencje16. Spiralę wykonujesz:
Wychylisz się do strony, do której chcesz zakręcać, na tej samej stronie płynnie sciągasz sterówke i po drugiej stronie sciągniesz przednią taśmę
Na początek zahamujesz obie sterówki, i po krótkim momentu odpuszcisz sterówkę z jednej strony
Płynnym zaciąganiem zakrętu za pomocą wychyłenia się w uprzęźy i płynnym sciąganiem sterówki na tej samej stronie17. Prędkość lotu powiększysz za pomocą:
Lekkim zaciagnięciem sterówek
Zaciągnięcia trymerów
Uźycia speed systemu18. Kiedy wieje mocniejszy wiatr, to szykujesz się do startu:
Na szczycie góry
Tak, że by czasza znajdowała się w ciągu startu na poziomu szczytu góry
W dostatecznej odległości pod szczytem góry19. Kiedy wlatujesz do duszenia:
Skrzydło kiwnie do strony i grozi zakłapienie asymetryczne
Skrzydło wystrzeli doprzodu i bez reakcji pilota grozi podwinęcie
Skrzydło kiwnie do tyłu i następnie moźe dojść do wystrzalu20. Kiedy odpuszcisz speed systém, to prędkość lotu:
Zmniejszy się
Nie zmieni się, tyłko wrośnie kąt natarcia
Zwiększy się21. Kiedy dojdzie do asymetrycznego zakłapienia skrzydła, jest potrzebne:
Zaczekać, skrzydło samo się wyprostuje
Wychylic się w uprzęźy na zakłapioną strone i zaciągiem odwrotnej sterówki utrzymać kierunek lotu
Wychylić się w uprzęźy na niezakłapioną stronę i lekkim zaciągiem sterówki na tej samej stronie zaprzeczyć rotacji i utrzymać kierunek lotu22. Oś Ziemska jest linia idąca środkiem Ziemi, prostopadła do równika. Miejsca, w których przecina powierzchnie Ziemi, nazywamy biegunami. Są one biegunami:
Magnetycznymi
Zgodnymi
Geograficznymi23. Czas podaje się:
W hod, min, sec, kiedy minuta začínázaczyna się w 30.sec minuty poprzedniej i kończy się w 30.sec minuty następnej
W hod, min, sec , kiedy minuta poczyna się 1.sec i kończy się 60.sec
W stopniach24. Północ i południe geograficzne:
Zmieniają się w załeźności od pory roku
Nie zmieniają pozycję
Odchyła ich magnetyzm Ziemski25. Które z wymienonych warunków są najważniejsze do wykonywania nawigacji porównawczej:
Dobra mapa i zdolność pilota do orientacji
Doświadczenie pilota i jego ocena
Przygotowanie nawigacyjne przed wykonaniem lotu, dobra mapa i obserwacja terenu26. Do nawigacji lotniczej nejlepiej nadają się mapy, które:
Dokładnie pokazują sytuację topogrzficzną i kątów
Pokazują dokładnie kątów
Są w skali 1 : 500 00027. 10 cm na mapie w skali 1 : 200 000 opowiada w rzeczywistości:
200 km
20 km
50 km28. Wówczas uźycia speed systemu:
Skrzydło ma tendencje do podwinęcia czołowego lub asymetrycznego
Prędkość lotu jest większa, lecz skrzydło jest bardziej podatne do podwinęcia
Skrzydło przyspieszy i z powodu szybszego opływu jest bardziej stabilne29. Spadochron zapasowy uźyjesz w ten sposób, że:
Szarpnęciem za uchwyt wyrzucisz zapas, uchwyt możesz póżniej teź wyrzucic
Szarnęciem za uchwyt wyciągniesz zawleczki i w ten sposób aktywujesz systém ratunkowy
Wyciągniesz zapas szarpnęciem za uchwyt i następnie odrzucisz go do wolnej przestrzeni razem z uchwytem30. Kiedy cie w mocnym wietrze skzrydło ciągnie po Ziemi, to sciągasz:
Strerówki lub taśmy tyłnie
Nic, czekasz, kiedy się o cóś zatrzymasz czy któs cię złapie
Taśmy rzędu A31. Kiedy dojdzie do asymetrycznego zakłapienia skrzydła, jest potrzebne:
Natychmiast szybko zaciągnąc sterówkę na niezakłapionej stronie i w ten sposób zaprzeczyć rotacji i pomocy skzydłu do regeneracji
Nierobić nic, na skrzydłe posiadającym atest jest owa sytuacja absolutnie bezpieczna
Wychylić się w uprzęźy na niezakłapioną stronę i lekkim zaciągiem sterówki na tej samej stronie zaprzeczyć rotacji i utrzymać kierunek lotu32. Wówczas zakłapienia asymetrycznego skrzydło:
Zaczyna ostro spadać, dlatego jest waźne nie dopuścić do tej sytuacji
Zaczyna szybko zakręcać na zakłapioną stronę
Leci normalnie dalej, cokolwiek się stanie jest blądem pilota33. Kiedy w ciągu lotu urwie czy odwiąźe się linka sterówki, najlepszym rozwiazaniem jest:
Sterować wychylaniem się w uprzęży i delikatnym sciąganiem tylnich taśm
Zakręcać o 90°, 180°, 270° czy 360° zawsze do jednej strony
Kiedy jestesz w dostatecznej wysokości użyjesz zapas, kiedy nie to sterówkę która ci została i z drugiej strony inna przydatną linkę34. Przepis LAA, który reguluje prawidła latania na paralotniach w Czechach nazywa się:
ZL - 3
PL - 2
ZL - 135. Samolot lecący lub poruszający się po powierzchni lotniska powinien ustępić pierwszeństwa samolotu, który:
Otrzymał pozwolenia do łądowania
Łąduje lub zbliża się do łądowania
Otrzymał pozwolenia do startu36. Minimalna wysokość lotu VFR nad terenem zabudowanym (z wyjatkiem startu lub ładowania, czy z pozwoleniem od ULC), jest :
150 m nad najwyższym punktem w odległości 600 m od samolotu
300 m nad najwyższym punktem w odległości 600 m od samolotu
300 m nad najwyższym punktem 300 m od samolotu37. Przedlatywającym samolotem jest ten, który zbliża się do przedlatywanego samolotu odtyłu, i to po linii która z osią przedlatywanego samolotu tworzy kąt mniejszy niż:
70 stopni
80 stopni
60 stopni38. Paralotnie może pilotować:
Pilot, który posiada potrzebną ważną licencję lub uczeń pod nadzorem instruktora
Pilot, który posiada ważne oświadczenie lekarskie lub uczeń pod nadzorem instruktora
Pilot, który posiada potrzebną ważną licencję, wlaściciel paralotni pod nadzorem pilota czy uczeń pod nadzorem instruktora39. Dwa samoloty lecą naprzeciw siebie. Ominą się w ten sposób, że:
Oba samoloty skęcą wprawo
Jeden samolot skręci wlewo i drugi wprawo
Oba samoloty skręcą wlewo40. Skrót AGL w mapie lotniczej znaczy:
Wysokość nad poziomem morza
Wysokość nad powierzchnią Ziemi
Wysokość według ciśnienia lokalnego41. Paralotni najwięcej szkodzi:
Promieniowanie UV, magazynowanie wiłgotnego skrzydła i obcieranie
Latanie na holu, z napędem i łądowanie w mokrej trawie
Promieniowanie słonieczne i zle pakowanie42. Skrzydło da się wyczyścic za pomocą:
Benzyną techniczną
Mokrą gąbką z użyciem źelu do prania
Wiłgotnej gąbki i „naturalnego“ mydła, co nieda się rozpuścic wodą, to da się wyczyścic rozsądnym użyciem czystego toluena43. W jaki sposób powinno postępować przeciw szoku (wstrząsu):
Rozgrzanie rannego, podanie napitków słodzonych, pozycja na boku
Fiksacja złamań, opatrunek ran otwartych, podanie wody
Wygodna pozycja, ochrona przed utratą ciepła, uspokojanie psychiczne, w przypadku poważnego stanu wstrząsu pozycja „przeciwszokowa“ z kończyznami podniesionymi wyżej44. Najważniejsze przy podawaniu pierwszej pomocy (oprócz utrzymania podstawowych funkcji życia) jest:
Załatwienie oszczędnego transportu do miejsca pomocy medycznej
Zatrzymanie krwawienia, weryfikacja dróg oddechowych i jamy ustnej, załatwienie ciepełnego komfortu rannego
Fiksacja złamań i leczenie drobnych ran45. Uszkodzony w ciągu wychodzenia pod górę odrazu zemdlał,łezy, nie rusza się, raz na 20 sekund złapie głęboki oddech. Inny świadek wypadku stara się znałeżć puls i mówi, że czuje słabego, niepokojnego pulsu.Jest potrzebne zadzwonić po pomoc i natychmiast:
Rozpoczynamy sztuczne oddychanie, bo uszkodzony ma problemy z oddychaniem.
Połozymy uszkodzonego do pozycji „stabilizowanej“ bo grozi ryzyko wdychnięcia wymiotów.
Rozpocząć resuscytacje. Tzw. "łapawe wdechy" są typowym objawem nagłego zatrzymania krążenia. Badanie pulsa dotykiem jest mało skuteczne – laik ratujący czuje swojego własnego pulsu.46. W ciągu nieudanego łądowania pilot wbił się w okno i rozcieł se nadgarstek tak, że mocno krwawi, krew wypryskuje.W ranie tkwi odłamek o długości 10 cm.Uszkodzony jest przytomny, narzeka na ból nogi w kostce, gdzie jest widoczna deformacja. Zadzwonimy po ratowników i dałej:
Położymy uszkodzonego na plecy, na nadłokcie założymy pasek uciskający, odłamku w rece nie dotykamy
Zabezpieczymy uszkodzoną nogę, uskodzonego polożymy do pozycji przeciwszokowej, rękę dzwigniemy do góry i kiedy nadał krwawi, to założymy opatrunek uciskający
Położymy uszkodzonego do pozycji półleżącej, wyciagniemy odłamek i załozymy opatrunek uciskowy47. Kiedy uszkodzony w stanie nieprzytomności nie oddycha, na samym początku:
Udrażniamy jego drógi oddechowe
Rozpoczynamy sztuczne oddychanie
Natychmiast tranportujemy go na pogotowie lekarskie48. Kiedy nie jest stan zagrożenia życia, jest dla rannego najlepsza:
Pozycja, którą sam zajmie i w której odczuwa najmniejszego bólu
Pozycja „przeciwszokowa“ (przeciwwstrząsowa) z rękami i nogami wyżej
Pozycja leżąca na boku, tzw. Stabilizowana49. Pierwsze badanie uszkodzonego zawiera:
Szybką kontrole stanu w systemie „od głowy po piętę“
Kontrolę podstawowych funcji życia (puls, oddech, mocne krwawienie)
Zbadanie okoliczności wypadku, stan uszkodzonego i chorob, na których choruje chronicznie50. Sygnal do pilota śmigłowca ratowniczego, że jego pomoc jest potrzebna wysyła się w sposób:
Rękami lekko rozciągniętymi do stron w kształtu litery A
Rękami dzwigniętymi nad głowę w kształtu litery Y
Machaniem jakimkołwiek przedmiotem koloru jasnego