Sprawdź, jak stoisz z wiedzy, aby stać licencji PILOTA Paralotniarstwego jest.
Nie jestem pewien, czy nie zna prawidłową odpowiedź? Dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz w prawo w naszym nauczaniu on-line.
Tak, to jest prostsze...

Test - PL A 1. Do przeciągnięcia skrzydła dochodzi, kiedy pilot:
Dynamicznie naciśnie belkę speed systemu
Biegnie na startu powoli i pozwoli skrzydłu wyprzedzic go
Zbyt mocnie hamuje (sciąga sterówki)2. W ciągu wlatywania do duszenia (pródu powietrza opadającego w dól) kąt natarcia:
Zmniejszy się
Zwiększy się
Nie zmieni się3. Podczas opływu profilu lotniczego powstawają siły aerodynamiczne. Są to:
Wypadkowa siła aerodynamiczna, która da się rozłożyć na opór i siłę nośną
Siła nośna i podciśnienie
Siła nośna, opór i siła grawitacji4. Siła nośna na profilu skrzydła:
Powstaje z powodu kąta natarcia i zmiany temperatury nad i pod skrzydłem
Powstaje z powodu działania siły Coriolisa i wyrównywania się różnic ciśnienia nad i pod profilem
Powstaje z powodu różnicy prędkości opływu nad i pod skrzydłem5. Siła nośna jest:
Opór powierzchni skrzydła w funkcji kąta natarcia
Wypadkowa siła aerodynamiczna powstawająca opływem profilu
Siła powstawająca opływem profilu lotniczego, prostopadła do siły opóru6. Kiedy na paralotni poleci cięższy pilot, doskonałość:
Zmniejszy się
Zwiększy się
Nie zmieni się7. Opór indukowany da się ograniczyć za pomocy:
Większego wydłużenia skrzydła oraz kształtu stabilizatorów
Grubością profilu i bryłami kształtu aerodynamicznego na końcach skrzydła
Skośnym skrzydłem i grubością profilu8. Obciążenie powierzchni podaję:
Iłość kilogramów wagi pilota na metr kwadratny powierzchni skrzydła
Iłość kilogramów masy startowej na metr kwadratny powierzchni skrzydła
Iłość metrów kwadratnych powierzchni skrzydła na 1 kg masy startowej9. Co zapobiega prostemu poruszaniu się powietrza z wyźu do niźu barycznego:
Siła Coriolisa
Tarcie o powierzchnie Ziemi
Siła gradientu barycznego10. Poweitrze nienasycone parą wodną jest niestabilne (równowaga chwiejna) kiedy:
Powietrze nienasycone parą wodną kiedy działanie siły wewnętrznej się skończy, wraca do pozycje początkowej
Powietrze nienasycone parą wodną nadał się wznosi chociaź działanie siły zewnętrznej się skończy
Powietrze nienasycone parą wodną nadał się wznosi kiedy działanie siły wewnętrznej się skończy11. Wiatr dolinowy wieje:
W dzień w osi doliny górskiej w kierunku do góry (przeciw kierunku rzeki)
Wpoprzeg doliną w wyniku wiatru wiejącego na większej wysokości
W poprzeg doliną pod górę po stokach górskich12. Adiabata wiłgotna (nasycona) jest wykresem spadku temperatury z wysokością. Iłość owego spadku jest:
1,00 °C/100 m
0,60 °C/100 m
0,65 °C/100 m13. Jedna druga całkowitej masy powietrza w atmosferze znajduje się do wysokości:
3 km
8 km
5 km14. Koncentracja jąder kondensacyjnych jest najwyźsza:
W okolicach dużych miast i aglomeracji przemysłowych
Nad górami
Nad morzami i oceanami15. Podstawową przyczyną powstania turbulencji mechanicznej jest:
Stratyfikacja powietrza
Wiłgoć i temperatura powietrza
Wiatr oraz kształt terenu16. Łądujesz w miejscu, gdzie niema rękawa. Po czym spoznasz kierunek wiatru na ładowisku:
Fałowaniu się trawy, kierunku dymu, uginaniu się drzew, znoszeniu swojej paralotni z kierunku
Krąźeniu ptaszych drapieźników, poruszaniu się cieni chmur, fał na wodzie
Pozycji rozciągnietych skrzydeł, które wyładowali wczeszniej17. W ciągu wlatywania do komina termicznego:
Skrzydło ma tendencje do zakłapienia, dlatego jest potrzebne na początku przyhamowac i dopiero później zakręcać
Skrzydło ma tendencje do zakłapienia, dlatego jest potrzebne przyhamować
Skrzydło daje Ci informację o rozmiarach i pozycji wznoszenia, często i w którym kierunku będzie lepsze zakręcać18. Punktów kontroli przedstartowej jest:
Pięć
Trzy
Siedem19. Do kontroli przedstartowej nałeźy:
Kontrola stanu technicznego skrzydła, uprzęźy, kasku, karabinczyków i przyrządów
Kontrola skrzydła, zapięcia się, pogody, przestrzeni powietrznej i łądowiska
Kontrola zapięcia uprzęży (oraz karabinków), taśm i linek, czaszy, pogody i przestrzeni powietrznej20. Manewrami do obniźenia wysokości są:
Spirala, negatywka i B-stall
Spirala, full-stall i B-stall
Spirala, zakłapienie stabilizatorów (uszów) i B-stall21. Latanie na żagłu praktykujemy tak, że:
Latamy wzdłuż stoku po jego nawietrznej stronie, kiedy jest potrzebne to zawracamy zawsze zakrętem od stoku
Latamy nad grzbietem góry i zawracamy z wiatrem lub pod wiatr, jak nam jest wygodniej
Latamy wzdłuż stoku zaraz na jego zawietrznej stronie i zawracamy zawsze pod wiatr22. Czas podaje się:
W stopniach
W hod, min, sec , kiedy minuta poczyna się 1.sec i kończy się 60.sec
W hod, min, sec, kiedy minuta začínázaczyna się w 30.sec minuty poprzedniej i kończy się w 30.sec minuty następnej23. Kierunku połudnowemu opowiada azymut:
180°
360°
090°24. Oś Ziemska jest linia idąca środkiem Ziemi, prostopadła do równika. Miejsca, w których przecina powierzchnie Ziemi, nazywamy biegunami. Są one biegunami:
Magnetycznymi
Zgodnymi
Geograficznymi25. 225° to pośredni kierunek geograficzny:
Północno-zachodni
Południowo-wschodni
Południowo-zachodni26. Południk geograficzny jest:
Kręg około Ziemi, który łaczy oba bieguny geograficzne
Linia na powierzchni Ziemi o kształcie pólkręgu, która łaczy oba bieguny geograficzne
Linia na powierzchni Ziemi o kształcie pólkręgu, która łaczy oba bieguny magnetyczne27. Północ magnetyczna jest kierunkiem;
Jest wyznaczona w mapie
Jest zgodna z północą grograficzną
Pokazuje strzałka kompasu, kiedy nie jest owpływniona wpływy zewnętrznymi. Północ magnetyczna rózni się w środku Europu niewiele od północy geograficznej.28. Kiedy w ciągu lotu urwie czy odwiąźe się linka sterówki, najlepszym rozwiazaniem jest:
Kiedy jestesz w dostatecznej wysokości użyjesz zapas, kiedy nie to sterówkę która ci została i z drugiej strony inna przydatną linkę
Sterować wychylaniem się w uprzęży i delikatnym sciąganiem tylnich taśm
Zakręcać o 90°, 180°, 270° czy 360° zawsze do jednej strony29. Kiedy cie w mocnym wietrze skzrydło ciągnie po Ziemi, to sciągasz:
Nic, czekasz, kiedy się o cóś zatrzymasz czy któs cię złapie
Strerówki lub taśmy tyłnie
Taśmy rzędu A30. Kiedy przed łądowaniem awaryjnym w drzewa masz do wyboru, to wolisz:
Drogę leśną lub przecinkę
Wysoki las lub niski, lecz gęsty las
Rzedki las lub pojedyncze drzewo31. Do łądowania awaryjnego wolisz:
Drzewa
Wodę
Budynki32. Spadochron zapasowy uźyjesz w ten sposób, że:
Szarpnęciem za uchwyt wyrzucisz zapas, uchwyt możesz póżniej teź wyrzucic
Wyciągniesz zapas szarpnęciem za uchwyt i następnie odrzucisz go do wolnej przestrzeni razem z uchwytem
Szarnęciem za uchwyt wyciągniesz zawleczki i w ten sposób aktywujesz systém ratunkowy33. Do łądowania awaryjnego całkowicie unikasz:
Parkingu
Liniom elektrycznym
Przestrzeni wodnej34. Kto jest uprawniony robic kontrolę licencji pilota lub dokumentów ucznia:
Inspektor ruchu lub techniki LAA CR, osoba spełnomocniona Min. Transportu CR, Policja CR, pracownik urzędu gminy na terenie której znajduje się lotnisko
Inspektor ruchu lub techniki LAA CR, osoba spełnomocniona Min. Transportu CR, Policja CR
Inspektor ruchu lub techniki LAA CR, osoba spełnomocniona Min. Transportu CR, Policja CR, właściciel lotniska lub gruntu na którym znajduje się startowisko/ładowisko35. LKR (strefa ograniczona) jest strefą, do której pilot:
Musi zawsze omijać
Może wlecieć, kiedy uprzednio informuje służbę FIR
Może wlecieć, kiedy jest nieaktywna36. Przepis LAA, który reguluje prawidła latania na paralotniach w Czechach nazywa się:
ZL - 3
PL - 2
ZL - 137. Pilot powinien mieć przy sobie owe dokumenty:
Dowód tożsamości, licencję pilota lub dokument ucznia,certyfikat techniczny skrzydła z wyznaczonym ważnym przegładem, dokument o ubezpieczeniu OC
Licencję pilota lub dokument ucznia, certyfikat techniczny skrzydła z ważnym przegłądem, dokument o ubezpieczeniu OC, oświadczenie lekarskie
Dowód tożsamości, licencję pilota lub dokument ucznia,dokument o ubezpieczeniu OC,oświadczenie lekarskie38. TMA (Terminal Area, rejon kontrolowany lotniska):
Da się leciec pod nią z odtrzmaniem zgody dyspeczera ATS
Da się lecieć pod nią, bo zaczyna na wysokości 300m nad terenem lub wyżej
Nieda się lecieć pod nią ani nad nią39. Kto może szkolić latanie na paralotni:
Instruktor lub osoba szkoląca się na instruktora pod nadzorem instruktora
Instruktor, pilot posiadający licencję pilota tandemowego i osoba szkoląca się na instruktora
Instruktor lub osoba posiadająca uprawnienia pilota tandemowego40. Wysokościomierz ustawiony według QFE pokazuje po wyładowaniu na lotnisku:
Wysokość początku pasu startowego lotniska nad poziomem morza
Wysokość zero metrów
Wysokość środku lotniska nad poziomem morza41. Skrzydło da się wyczyścic za pomocą:
Benzyną techniczną
Mokrą gąbką z użyciem źelu do prania
Wiłgotnej gąbki i „naturalnego“ mydła, co nieda się rozpuścic wodą, to da się wyczyścic rozsądnym użyciem czystego toluena42. Paralotni najwięcej szkodzi:
Promieniowanie UV, magazynowanie wiłgotnego skrzydła i obcieranie
Latanie na holu, z napędem i łądowanie w mokrej trawie
Promieniowanie słonieczne i zle pakowanie43. Wybierz opowiednia pozycję dla uszkodzonego, znajdującego się w stanie nieprzytomnym:
Uszkodzony powinien leżeć w pozycji na plecoch z głową odchyłoną do tyłu
Kiedy uszkodzony w aktualnej pozycji prawidłowo oddycha, zostawimy go w owej pozycji
Z uszkodzonym zasadniczo nie ruszamy, że by niespowodować uszkodzenie rdzenia kregowego44. Wybierz prawidłowe twierdzenie dotyczące prawa o podaniu pierwszej pomocy:
Pierwsza pomoc powinien podać każdy kto jest świadkiem wypadku., bezwzgłędnie na przypadkowe zagrożenie
Kiedy dojdzie do ważnego wypadku, każdy jest powiniem podać pierwszą pomoc. Podanie pierwszej pomocy niepowinno zagrożyc życiu lub zdrowiu osoby ratującej.
Obowiazek podać pierwszą pomoc jest tyłko moralny, niema podstawy prawnej45. Europejski numer służby ratowniczej jest:
1210
158
11246. Kiedy jedna warstwa opatrunku uciskowego nie wystazrcza, że by zatrzymać krwotoku, to:
Zdejmiemy nieskuteczny opatrunek i założymy nowy, którego zaciągniemy mocniej
Ponownie dzwonimy do ratowników, ze by podkreślić powagę sytuacji
Załozymy kolejne 1 – 2 warstwy opatrunku uciskowego, kiedy ani to niepomaga użyjemy opaskę zaciągajacą47. Uszkodzony w ciągu wychodzenia pod górę odrazu zemdlał,łezy, nie rusza się, raz na 20 sekund złapie głęboki oddech. Inny świadek wypadku stara się znałeżć puls i mówi, że czuje słabego, niepokojnego pulsu.Jest potrzebne zadzwonić po pomoc i natychmiast:
Rozpocząć resuscytacje. Tzw. "łapawe wdechy" są typowym objawem nagłego zatrzymania krążenia. Badanie pulsa dotykiem jest mało skuteczne – laik ratujący czuje swojego własnego pulsu.
Rozpoczynamy sztuczne oddychanie, bo uszkodzony ma problemy z oddychaniem.
Połozymy uszkodzonego do pozycji „stabilizowanej“ bo grozi ryzyko wdychnięcia wymiotów.48. Złamanie kończyzny górnej zabezpieczamy:
Fiksacją do korpusa w pozycji wyprostowanej
Za pomocą zawieszenia do chusty trójkątnej
Za pomocą szyny improwizowanej – np. Gałęzi49. Kiedy odczekiwujesz ladowanie śmigłowca ratowniczego, to osoby pomagające w opatrywaniu powinny stać:
Tak, że by znajdowali się w polu widzenia pilota
Tak, że by stali około miejsca ładowania i mogli zatrzymać ewentuałnych obcych osób
Tak, że by stali na optymalnym miejscu do ładowania. Zaraz przed ładowaniem podejdą obok.50. Rękawiczek gumowych (chirurgicznych):
Używaja się tyłko do opatrywania ran bardzo krwawiących lub zanieczyśczonych
Jest potrzebne użyć u osoby z podejrzaniem na zachorowanie infekcyjne
Jest proponowane uzywać przy każdym opatrywaniu, szczegółnie ran krwawiących