Sprawdź, jak stoisz z wiedzy, aby stać licencji PILOTA Paralotniarstwego jest.
Nie jestem pewien, czy nie zna prawidłową odpowiedź? Dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz w prawo w naszym nauczaniu on-line.
Tak, to jest prostsze...

Test - PL A 1. W którym miejscu profilu lotniczego strugi powietrza zaczynają się najwceszniej odrywać:
W warstwie przyściennej na górnej stronie profilu od krawędzi spływu
W warstwie przyściennej na dolnej stronie skrzydła od krawędzi spływu
W warstwie przyściennej na górnej stronie profilu od krawędzi natarcia2. Do jakiej zmiany prędkości prądu oraz ciśnienia statycznego dochodzi, kiedy strugi powietrza zbliżą się do siebie:
Prędkość rośnie, ciśnienie statyczne małeje
Prędkość maleje, ciśnienie statyczne małeje
Prędkość rośnie, ciśnienie statyczne rośnie3. Ze pomocą którego ruchu pilot powiększy kąt natarcia?
Sciągnięcie strówek
Odpuszczenie sterówek
Użycie speed systemu4. W jaki sposób funkcjonuje speed systém:
Obniża kąt natarcia przez sciąganie taśm tyłnich rzędów
Obniża kąt natarcia przez sciąganie taśm przednich rzędów
Zwiększa kąt natarcia przez sciąganie taśm przednich rzędów5. Kiedy na paralotni poleci cięższy pilot, doskonałość:
Zwiększy się
Zmniejszy się
Nie zmieni się6. Na której części czaszy powstaje największa siła nośna:
Iłość siły nośnej wzdłuż rozpiętości nie zmienia się
Na środku czaszy
Na stabilizatorach (uszoch)7. Siła nośna na profilu powstaje z powodu:
Zbliżenie się do siebie strug powietrza pod profilem spowoduje nadciśnienie na owej stronie profilu. Na drugiej stronie profilu pojawia się zjawisko odwrotne.
Na dolną stronę profilu naciera prąd powietrza (przy dodatnym kątu natarcia).
Zbliżenie się do siebie strug powietrza nad profilem, co spowoduje podciśnienie na owej stronie profilu. Na dolnej stronie profilu powstaje zjawisko odwrotne.8. Na iłość wspłlczynnika siły nośnej ma największy wpływ:
Grubość profilu oraz strzałka ugięcia
Prędkość opływu
Cięciwa profilu9. Jaki rodzaj opadów wypaduje w pasie klimatu umiarkowanego z chmur, zawierających tyłko wodę:
Intensywne opady deszczu
Rzedki deszcz z duźymi kroplami
Mźawka10. Wiatrem nazywamy:
Pionowe ruchy powietrza
Poziome poruszanie sie (przemieszcianie się ) powietrza
Mieszanie się molekul powietrza11. W naszym klimatu to szczyty cumulonimbusów mogą sięgać do wysokości:
1 km
Aź 15 km, wyjątkowo i więcej
4 km12. Jaki rodzj deszczu wypaduje zwykłe z chmur budowy pionowej:
Mźawka
Długi czas trwające opady
Intensywny deszcz nie trwający długi czas13. Grubość pionowa troposfery najmniejsza jest:
W pasie klimatu umiarkowanego
W okolicach równika
W okolicach biegunów14. W strefie wyźu barycznego wieje wiatr na półkuli północnej:
Odwrotnie od kierunku wskazówek zegara
Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara
Prosto na zewnątrz ze środku niżu barycznego15. Które z rodzajów chmur należa do patra średniego w pasie klimatu umiarkowanego:
St (stratusy), Sc (stratocumulusy)
As (altostratusy), Ac (altocumulusy)
Ns (nimbostratusy), Ci (cirrusy)16. Kierunek lotu paralotni wzgłedem powietra i wzgłedem Ziemi
Zgedzają się w ciągu lotu pod wiatr, z wiatrem w płecy czy kiedy wiatru niema
Zawsze się zgadzają
Zgadzają się kiedy wiatru niema lub kiedy wieje prostopadłe do kierunku lotu paralotni17. Co znaczy potoczny termin „negatywka“
Spiralę
Przeciągnięcie symetryczne
Asymetryczne przeciągnięcie skrzydła18. Łądujesz w miejscu, gdzie niema rękawa. Po czym spoznasz kierunek wiatru na ładowisku:
Pozycji rozciągnietych skrzydeł, które wyładowali wczeszniej
Krąźeniu ptaszych drapieźników, poruszaniu się cieni chmur, fał na wodzie
Fałowaniu się trawy, kierunku dymu, uginaniu się drzew, znoszeniu swojej paralotni z kierunku19. Kiedy wlatujesz do duszenia:
Skrzydło wystrzeli doprzodu i bez reakcji pilota grozi podwinęcie
Skrzydło kiwnie do strony i grozi zakłapienie asymetryczne
Skrzydło kiwnie do tyłu i następnie moźe dojść do wystrzalu20. Punktów kontroli przedstartowej jest:
Siedem
Trzy
Pięć21. Latanie na żagłu praktykujemy tak, że:
Latamy nad grzbietem góry i zawracamy z wiatrem lub pod wiatr, jak nam jest wygodniej
Latamy wzdłuż stoku po jego nawietrznej stronie, kiedy jest potrzebne to zawracamy zawsze zakrętem od stoku
Latamy wzdłuż stoku zaraz na jego zawietrznej stronie i zawracamy zawsze pod wiatr22. Różnica między czasem UTC i czasem średniouropejskim jest:
Niema róźnicy
+2 godziny
+1 godzina23. Czas podaje się:
W hod, min, sec, kiedy minuta začínázaczyna się w 30.sec minuty poprzedniej i kończy się w 30.sec minuty następnej
W stopniach
W hod, min, sec , kiedy minuta poczyna się 1.sec i kończy się 60.sec24. Prędkość podawana przez GPS jest prędkością:
Wzgłędem powietrza
Rzeczywistą wzgłędem Ziemi
Rzeczywistą wzgłędem powietrza25. Główny południk (zero stopni na wschód czy zachód) jest:
Południk, przecinający obserwarorium w Greenwich niedaleko Londynu
Południk, na którym szerokość i długość geograficna są zero
Południk, który nieprzecina obserwatorium w Greenwich26. Nawigacja porównawcza połega na:
Porównywaniu wyliczonych czasów lotu z rzeczywistością
Porównywaniu danych z przyrządu GPS z mapą terenu
Porównywaniu mapy z terenem i odwrotnie27. Oś Ziemska jest linia idąca środkiem Ziemi, prostopadła do równika. Miejsca, w których przecina powierzchnie Ziemi, nazywamy biegunami. Są one biegunami:
Geograficznymi
Magnetycznymi
Zgodnymi28. Kiedy przeciagniesz skrzydło:
Płynnie odpuszcisz sterówki
Uzyjesz systemu ratunkowego, kiedy niema potrzebnej wysokości, to trzymasz sterówki
Uzyjesz systemu ratunkowego, kiedy niema wysokości to szybko odpuszcisz sterówki29. Kiedy cie w mocnym wietrze skzrydło ciągnie po Ziemi, to sciągasz:
Nic, czekasz, kiedy się o cóś zatrzymasz czy któs cię złapie
Taśmy rzędu A
Strerówki lub taśmy tyłnie30. Do wody pilot ląduje:
Pod wiatr
Bez hamowania i z wiatrem w płecy
Bokiem do wiatru31. Do łądowania awaryjnego całkowicie unikasz:
Parkingu
Przestrzeni wodnej
Liniom elektrycznym32. W ciagu lotu, pilot powinien mieć telefon komórkowy lub radiostację (kiedy ją posiada):
W ciągu lotu dzwonić sie nieda, to miejsce zapakowania telefonu jest nieważne
Na miejscu łatwo dostępnum w pozycji lotu
W plecaku w uprzęźy33. Przy cwiczeniu z paralotnią w mocnym wietrze wystartuje cie podmuch. W tym momentu:
Płynnie odpuszcisz sterówki i poczekasz, kiedy wyładujesz
Sciągasz i odpuszczasz sterówki (pompujesz) że by wczeszniej wyłądować
Gwałtownie sciągniesz sterówki34. Informacje o pozycji stref CTR, TMA, LKR, LKP jest możliwe odzyskać:
Z AIP ČR lub ważnej lotniczej mapie ICAO
Z mapy ADAC
Z oficjalnej mapy lotniczej ULC35. Sprawdzić, że skrzydło posiada ważny przegłąd techniczny jest powinien:
Pilot
Wlaścicieł paralotni
Kierownik startów36. W przestrzeni powietrnej kategorii G jest łączność radiowa:
Wymagana, pilot powinien być przynajmniej na podsłuchu
Wymagana przy lotach wyżej niż 150 m nad terenem
Niewymagana37. Kto jest uprawniony robic kontrolę licencji pilota lub dokumentów ucznia:
Inspektor ruchu lub techniki LAA CR, osoba spełnomocniona Min. Transportu CR, Policja CR, właściciel lotniska lub gruntu na którym znajduje się startowisko/ładowisko
Inspektor ruchu lub techniki LAA CR, osoba spełnomocniona Min. Transportu CR, Policja CR, pracownik urzędu gminy na terenie której znajduje się lotnisko
Inspektor ruchu lub techniki LAA CR, osoba spełnomocniona Min. Transportu CR, Policja CR38. Dwa samoloty tej samej kategorii zbliżają się do lotniska w różnych wysokościach. Który z nich ma pierwszeństwo do łądowania?
Wolniejszy samolot powinien ustępić pierwszeństwa szybszemu
Samolot lecący niżej
Samolot lecący z prawej strony39. Możesz w przesrzeni powietrznej kategorii E spotkać się z samolotem pasażerskim?
Tyłko nocą
Nie
Tak40. Minimalna wysokość lotu VFR nad terenem zabudowanym (z wyjatkiem startu lub ładowania, czy z pozwoleniem od ULC), jest :
300 m nad najwyższym punktem w odległości 600 m od samolotu
300 m nad najwyższym punktem 300 m od samolotu
150 m nad najwyższym punktem w odległości 600 m od samolotu41. Paralotni najwięcej szkodzi:
Promieniowanie słonieczne i zle pakowanie
Promieniowanie UV, magazynowanie wiłgotnego skrzydła i obcieranie
Latanie na holu, z napędem i łądowanie w mokrej trawie42. Skrzydło da się wyczyścic za pomocą:
Wiłgotnej gąbki i „naturalnego“ mydła, co nieda się rozpuścic wodą, to da się wyczyścic rozsądnym użyciem czystego toluena
Mokrą gąbką z użyciem źelu do prania
Benzyną techniczną43. Wybierz poprawną sentencję dotyczącą utraty ciepła po wypadku:
Lekkie przeziębienie jest w swoj sposób zjawiskiem pozytywnym, bo zwalnia metabolismu początek wstrząsu.Niebezpieczne jest dopiero głębokie przeziębienie organyzmu..
Postepowanie przeciw utracie ciepła jest ważne dlatego, że przeziębienie wystawia uszkodzonego stresu. Nie jest ono ale priorytetem pierwszej pomocy.
Utrzymanie temperatury ciała jest energetycznie bardzo wymagające. Postępowanie przeciw utracie ciepła jest dlatego – szczegółnie w stanoch poważnego uszkodzenia zdrowia – bardzo ważne.44. Resuscytację jest potrzebne prowadzić kiedy ranny:
Niereaguje i niema odczuwałnego pulsu, bez wzgłedu na stan oddychania
Nie reaguje, nieoddycha lub są widoczne tyłko „łapawe“ wdechy
Niereaguje i nie rusza się, bez wzgłędu na stan oddychania (laik nie jest wstanie ocenić stan oddychania)45. Sygnal do pilota śmigłowca ratowniczego, że jego pomoc jest potrzebna wysyła się w sposób:
Machaniem jakimkołwiek przedmiotem koloru jasnego
Rękami dzwigniętymi nad głowę w kształtu litery Y
Rękami lekko rozciągniętymi do stron w kształtu litery A46. Uszkodzony w ciągu wychodzenia pod górę odrazu zemdlał,łezy, nie rusza się, raz na 20 sekund złapie głęboki oddech. Inny świadek wypadku stara się znałeżć puls i mówi, że czuje słabego, niepokojnego pulsu.Jest potrzebne zadzwonić po pomoc i natychmiast:
Rozpocząć resuscytacje. Tzw. "łapawe wdechy" są typowym objawem nagłego zatrzymania krążenia. Badanie pulsa dotykiem jest mało skuteczne – laik ratujący czuje swojego własnego pulsu.
Rozpoczynamy sztuczne oddychanie, bo uszkodzony ma problemy z oddychaniem.
Połozymy uszkodzonego do pozycji „stabilizowanej“ bo grozi ryzyko wdychnięcia wymiotów.47. Kiedy nie jest stan zagrożenia życia, jest dla rannego najlepsza:
Pozycja, którą sam zajmie i w której odczuwa najmniejszego bólu
Pozycja „przeciwszokowa“ (przeciwwstrząsowa) z rękami i nogami wyżej
Pozycja leżąca na boku, tzw. Stabilizowana48. Pierwsze badanie uszkodzonego zawiera:
Szybką kontrole stanu w systemie „od głowy po piętę“
Zbadanie okoliczności wypadku, stan uszkodzonego i chorob, na których choruje chronicznie
Kontrolę podstawowych funcji życia (puls, oddech, mocne krwawienie)49. Jaka jest poprawna pozycja uszkodzonego:
Kiedy uszkodzony sam aktywnie zajmuje dla niego wygodną pozycjie, staramy się mu nie przeszkadzać
Kiedy uszkodzony komunikuje, to polożymy do do pozycje na boku nogami lekko wyżej
Kiedy uszkodzony jest nieprzytomny, powinien leżeć na plecoch w pozycji przeciwszokowej (przeciwwstrząsowej), z kończyznami wyżej, że by krew spłwała do mózgu50. Rękawiczek gumowych (chirurgicznych):
Używaja się tyłko do opatrywania ran bardzo krwawiących lub zanieczyśczonych
Jest potrzebne użyć u osoby z podejrzaniem na zachorowanie infekcyjne
Jest proponowane uzywać przy każdym opatrywaniu, szczegółnie ran krwawiących