Sprawdź, jak stoisz z wiedzy, aby stać licencji PILOTA Paralotniarstwego jest.
Nie jestem pewien, czy nie zna prawidłową odpowiedź? Dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz w prawo w naszym nauczaniu on-line.
Tak, to jest prostsze...

Test - PL A 1. Środek ciężaru samolotu jest:
Punktem przyłożenia wypadkowej siły aerodynamicznej
Punktem przyłożenia wypadkowej siły aerodynamicznej oraz siły grawitacji
Punktem przyłożenia siły grawitacji2. Siła nośna działa zawsze w kierunku:
Prostopadłym do kierunku nacierającego powietrza
Do góry od profilu
Prostopadłe do cięciwy profilu3. Wówczas lotu szybującego równoważą:
Siła grawitacji z siłą nośną i opórem
Siła nośna z opórem
Siła napędu z opórem, siła grawitacji z siłą nośną4. Kiedy paralotnia szybuje w warunkoch idealnych (tzn. bez wiatru czy ruchów powietrza pionowych) z doskonałością 6, znaczy że:
Doszybuje z wysokości 6 km do odległości 1 km
Doszybuje z wysokości 1 km do odległości 6 km
Leci z prędkością 6 m/s5. Wydłużenie skrzydła:
Jest ono podzialem kwadrata rozpiętości skrzydła przez powierzchnię nośną
Jest stosunkiem grubości profilu i jego cięciwą
Jest ono podzialem cięciwy skrzydła i jego rozpiętości6. Na której części czaszy powstaje największa siła nośna:
Iłość siły nośnej wzdłuż rozpiętości nie zmienia się
Na stabilizatorach (uszoch)
Na środku czaszy7. Cięciwa profilu jest:
Linia łącząca środki okręgów wpisany w profil lotniczy
Linia lącząca nosek krawędzi natarcia z ostrzem krawędzi spływu
Linia podzielająca profil w środku jego grubości na dwie takie same części8. Do jakiej zmiany prędkości prądu oraz ciśnienia statycznego dochodzi, kiedy strugi powietrza zbliżą się do siebie:
Prędkość maleje, ciśnienie statyczne małeje
Prędkość rośnie, ciśnienie statyczne małeje
Prędkość rośnie, ciśnienie statyczne rośnie9. Powietrze stabilne (równowaga stała) jest sytuacja kiedy:
Niema warunków do budowy kominów termicznych
Są dobře warunki dla budowy kominów termicznych
Budują się mocne kominy termiczne10. Wiatr, nazywany fen czy też halny, wieje:
Jest on mocnym wiatrem, wiejącym z dolin pod góry
Jest on mocnym wiatrem wiejącym z gór
Jest on siłnym wiatrem wiejącym jesienią, najczęszciej w równinach11. Adiabata sucha jest wykres spadku temperatury w funkcji wysokości, jej iłość jest:
0,65 °C/100 m
0,60 °C/100 m
1,00 °C/100 m12. Gęstość powietrza w atmosferze Ziemi z wysokością:
Rośnie
Spada
Nie zmienia się13. Który z procesów w atmosferycznych powoduje powstanie chmur budowy pionowej:
Subsydencja (wolne spadanie powietrza)
Konwekcja
Powolne unoszenie się powietrza do góry we frontach atmosfewrycznych14. Burze którego rodzaju mają największą prędkość postępu:
Burze z ciepła
Burze orograficzne (górskie)
Burze na frontu, szczegółnie zimnym drugiego rodzaju15. Po to, że by w atmosferze dochodziło do ruchów pionowych powietrza, potrzebna jest pewna stratyfikacja (zmiana temperatury z wysokością):
Stabilna (równowaga stała)
Indyferentna
Niestabilna (równowaga chwiejna)16. Kierunek startu i startowisko wybierasz według:
Wiatru na sartowisku oraz nad grzbietem góey
Wiatru, który podaje najbliźsza meteostacja
Wiatru, który wieje na łądowisku17. W ciągu wlatywania do komina termicznego:
Skrzydło ma tendencje do zakłapienia, dlatego jest potrzebne przyhamować
Skrzydło daje Ci informację o rozmiarach i pozycji wznoszenia, często i w którym kierunku będzie lepsze zakręcać
Skrzydło ma tendencje do zakłapienia, dlatego jest potrzebne na początku przyhamowac i dopiero później zakręcać18. Kiedy odpuszcisz speed systém, to prędkość lotu:
Nie zmieni się, tyłko wrośnie kąt natarcia
Zwiększy się
Zmniejszy się19. Do kontroli przedstartowej nałeźy:
Kontrola zapięcia uprzęży (oraz karabinków), taśm i linek, czaszy, pogody i przestrzeni powietrznej
Kontrola skrzydła, zapięcia się, pogody, przestrzeni powietrznej i łądowiska
Kontrola stanu technicznego skrzydła, uprzęźy, kasku, karabinczyków i przyrządów20. Kierunek lotu paralotni wzgłedem powietra i wzgłedem Ziemi
Zgadzają się kiedy wiatru niema lub kiedy wieje prostopadłe do kierunku lotu paralotni
Zgedzają się w ciągu lotu pod wiatr, z wiatrem w płecy czy kiedy wiatru niema
Zawsze się zgadzają21. Latanie na żagłu praktykujemy tak, że:
Latamy nad grzbietem góry i zawracamy z wiatrem lub pod wiatr, jak nam jest wygodniej
Latamy wzdłuż stoku zaraz na jego zawietrznej stronie i zawracamy zawsze pod wiatr
Latamy wzdłuż stoku po jego nawietrznej stronie, kiedy jest potrzebne to zawracamy zawsze zakrętem od stoku22. Samolot lecący kursem 085°, kiedy wieje wiatr o kierunku 265°, bedzie miał wiatr:
poleci pod wiatr
Wiatr zprawa i z tyłu
w plecy23. Oś Ziemska jest linia idąca środkiem Ziemi, prostopadła do równika. Miejsca, w których przecina powierzchnie Ziemi, nazywamy biegunami. Są one biegunami:
Geograficznymi
Magnetycznymi
Zgodnymi24. Pozycje bieguna geograficznego i bieguna magnetycznego:
Biegun geograficzny jest zawsze na wschód od magnetycznego
Różnią się
Są identyczne25. 10 cm na mapie w skali 1 : 200 000 opowiada w rzeczywistości:
20 km
50 km
200 km26. Różnica między czasem UTC i czasem średniouropejskim jest:
Niema róźnicy
+1 godzina
+2 godziny27. Współrzędne geograficzne podawają:
Pozycję geograficzną pewnego punktu na Ziemi
Nazwę pewnego miejsca na Ziemi
Pozycję strefy czasowej28. Kiedy pilot asymetrycznie przeciągnie skrzydło, to:
Sciągnie i drugą sterówkę i następnie wypuści obóch
Sciągniętą sterówke trzyma i wychyleniem się w uprzęży stara się zatrzymać rotację
Płynnie odpuszcza sterówki29. Kiedy dojdzie do asymetrycznego zakłapienia skrzydła, jest potrzebne:
Wychylić się w uprzęźy na niezakłapioną stronę i lekkim zaciągiem sterówki na tej samej stronie zaprzeczyć rotacji i utrzymać kierunek lotu
Natychmiast szybko zaciągnąc sterówkę na niezakłapionej stronie i w ten sposób zaprzeczyć rotacji i pomocy skzydłu do regeneracji
Nierobić nic, na skrzydłe posiadającym atest jest owa sytuacja absolutnie bezpieczna30. Kiedy przed łądowaniem awaryjnym w drzewa masz do wyboru, to wolisz:
Drogę leśną lub przecinkę
Wysoki las lub niski, lecz gęsty las
Rzedki las lub pojedyncze drzewo31. Kiedy naciąga cie chmura, to:
Zakłapisz stabilizatory, użyjesz speed system i lecąc w owym reżymu utrzymujesz kierunek pod wiatr lub do najbliźszego skraju chmury
Trzymasz kierunek i lecisz do najjaśniejszej części chmury
Kręcisz wznoszenie dalej, że by się wydostać aż nad chmurę32. Spadochron zapasowy uźyjesz natychmiast:
Kiedy cię przewieje za szczyt góry
W niesterowałnej ostrej rotacji
Pod chmurą burzową33. Wieje mocny wiatr i zalecialesz do miejsca, skąd pod wiatr niemoźesz się wydostać. W tej sytuacji:
Zostaniesz stać pod wiatr i wyładujesz w miejscu, nad którym jestesz
Użyjesz speed system, ewentualnie w kombinacji z zakłapieniem stabilizatorów
Skręcisz bokiem na wiatr ci z wiatrem w plecy i starasz się doleciec do miejsca bezpiecznego lądowania34. W przestrzeni powietrnej kategorii G jest łączność radiowa:
Niewymagana
Wymagana, pilot powinien być przynajmniej na podsłuchu
Wymagana przy lotach wyżej niż 150 m nad terenem35. Kto może szkolić latanie na paralotni:
Instruktor lub osoba szkoląca się na instruktora pod nadzorem instruktora
Instruktor lub osoba posiadająca uprawnienia pilota tandemowego
Instruktor, pilot posiadający licencję pilota tandemowego i osoba szkoląca się na instruktora36. Skrót AGL w mapie lotniczej znaczy:
Wysokość nad powierzchnią Ziemi
Wysokość według ciśnienia lokalnego
Wysokość nad poziomem morza37. Minimalna pozwolona widoczność w strefie E jest:
1,5 km
5 km
8 km38. Możesz w przesrzeni powietrznej kategorii E spotkać się z samolotem pasażerskim?
Tak
Tyłko nocą
Nie39. Odpowiedzialność pilota (dowódca) samolotu:
Pilot jest odpowiedziałny za realizację lotu zgodnie z przepisami lotniczymi i ma prawo ostatecznej decyzji o wykonaniu lotu
Pilot nie jest odpowiedziałnym za wykonanie lotu, kiedy otrzymał komendę o realizacji lotu z wieży lotniska
Pilot niema prawa do decyzji o realizacji lotu40. Paralotnie może pilotować:
Pilot, który posiada potrzebną ważną licencję, wlaściciel paralotni pod nadzorem pilota czy uczeń pod nadzorem instruktora
Pilot, który posiada potrzebną ważną licencję lub uczeń pod nadzorem instruktora
Pilot, który posiada ważne oświadczenie lekarskie lub uczeń pod nadzorem instruktora41. Paralotni najwięcej szkodzi:
Promieniowanie UV, magazynowanie wiłgotnego skrzydła i obcieranie
Latanie na holu, z napędem i łądowanie w mokrej trawie
Promieniowanie słonieczne i zle pakowanie42. Skrzydło da się wyczyścic za pomocą:
Benzyną techniczną
Mokrą gąbką z użyciem źelu do prania
Wiłgotnej gąbki i „naturalnego“ mydła, co nieda się rozpuścic wodą, to da się wyczyścic rozsądnym użyciem czystego toluena43. W ciągu nieudanego łądowania pilot wbił się w okno i rozcieł se nadgarstek tak, że mocno krwawi, krew wypryskuje.W ranie tkwi odłamek o długości 10 cm.Uszkodzony jest przytomny, narzeka na ból nogi w kostce, gdzie jest widoczna deformacja. Zadzwonimy po ratowników i dałej:
Położymy uszkodzonego na plecy, na nadłokcie założymy pasek uciskający, odłamku w rece nie dotykamy
Położymy uszkodzonego do pozycji półleżącej, wyciagniemy odłamek i załozymy opatrunek uciskowy
Zabezpieczymy uszkodzoną nogę, uskodzonego polożymy do pozycji przeciwszokowej, rękę dzwigniemy do góry i kiedy nadał krwawi, to założymy opatrunek uciskający44. Laik nie posiadający specjalnego wykształcenia prowadzi resuscytacje:
Tyłko masażem serdca
Masażem serdca i sztucznym oddychaniem w stosunku 15:2
Masażem serdca i sztucznym oddychaniem w stosunku 30:245. Folia termoizolacyjna używa się w ten sposób, że uskodzonego:
Nią podłożymy
Nią zawiniemy, razem z głową, odkrytą zostawiamy tyłko twarz
Nią delikatnie przykryjemy46. Resuscytację jest potrzebne prowadzić kiedy ranny:
Niereaguje i niema odczuwałnego pulsu, bez wzgłedu na stan oddychania
Niereaguje i nie rusza się, bez wzgłędu na stan oddychania (laik nie jest wstanie ocenić stan oddychania)
Nie reaguje, nieoddycha lub są widoczne tyłko „łapawe“ wdechy47. Opaska uciskowa zakłada się:
Zawsze w samym miejscu krwotoku
W dowołnym miejscu między serdcem i miejscem krwotoku
Tyłko w sytuacji, która niepozwała innego rozwiazania.Zakładamy ją około 5 centymetrów powyżej miejsca krwotoku, nałeży zanotować godzinę założenia.48. Kiedy użyjesz opaskę uciskową, lecz krwotok trwa:
Zalożysz przez opaskę opatrunek uciskowy
Opaskę poluzujesz i dzwigniesz kończyznę wyżej
Powinieneś ucisnąć opaskę więcej49. Wybierz poprawną sentencję dotyczącą utraty ciepła po wypadku:
Utrzymanie temperatury ciała jest energetycznie bardzo wymagające. Postępowanie przeciw utracie ciepła jest dlatego – szczegółnie w stanoch poważnego uszkodzenia zdrowia – bardzo ważne.
Lekkie przeziębienie jest w swoj sposób zjawiskiem pozytywnym, bo zwalnia metabolismu początek wstrząsu.Niebezpieczne jest dopiero głębokie przeziębienie organyzmu..
Postepowanie przeciw utracie ciepła jest ważne dlatego, że przeziębienie wystawia uszkodzonego stresu. Nie jest ono ale priorytetem pierwszej pomocy.50. W ciagu lotu, pilot powinien mieć telefon komórkowy lub radiostację (kiedy ją posiada):
Na miejscu łatwo dostępnum w dowolnej pozycji ciała
Wyłąnczony, bo przepisy niepozwalają używać telefonu w trakcie lotu
Najlepiej w plecaku uprzęży że by niedoszło do jego uszkodzenia w przypadku wypadku