Sprawdź, jak stoisz z wiedzy, aby stać licencji PILOTA Paralotniarstwego jest.
Nie jestem pewien, czy nie zna prawidłową odpowiedź? Dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz w prawo w naszym nauczaniu on-line.
Tak, to jest prostsze...

Test - PL A 1. Kiedy paralotnia szybuje w warunkoch idealnych (tzn. bez wiatru czy ruchów powietrza pionowych) z doskonałością 6, znaczy że:
Siła nośna jest 6 razy większa niż opór
Siła nośna jest 6 razy mniejsza niż opór
Leci z prędkością 6 m/s2. W ciągu wlatywania do duszenia (pródu powietrza opadającego w dól) kąt natarcia:
Nie zmieni się
Zwiększy się
Zmniejszy się3. Opór indukowany:
Powstaje wpływem zawirowań blisko krawędzi spływu
Powstaje z powodu przedmuchiwanie powietrza około końcówek (stabilizatorów) skrzydła
Powstaje z powodu wzajemnego wpływu opływu różnych części samolotu4. Na której części czaszy powstaje największa siła nośna:
Na stabilizatorach (uszoch)
Na środku czaszy
Iłość siły nośnej wzdłuż rozpiętości nie zmienia się5. Siła nośna działa zawsze w kierunku:
Prostopadłym do kierunku nacierającego powietrza
Do góry od profilu
Prostopadłe do cięciwy profilu6. Jakiej iłośći i kierunku jest wypadkowa siła aerodynamiczna w ciągu szybowania:
Jej iłość jest zgodna z siłą grawitacji, tyłko działa w odwrotnym kierunku
Jest mniejsza od siły grawitacji i w tym samym kierunku, dlatego opadamy
Działa odwrotnie od siły grawitacji, lecz jest mniejsza, dlatego opadamy7. W ciągu zakrętu za pomocą sterówki kąt natarcia na wewnętrznej stronie zakrętu:
Rośnie, bo zmieniła się pozycja krawędzi spływu
Rośnie, bo skrzydło w ciągu zakrętu się uchyła
Nie zmnieni się8. Do jakiej zmiany dochodzi, kiedy strugi powietrza oddalają się od siebie:
Prędkość małeje, ciśnienie statyczne małeje
Prędkość małeje, ciśnienie dynamiczne rośnie
Prędkość rośnie, ciśnienie statyczne rośnie9. Wiatr, nazywany fen czy też halny, wieje:
Jest on siłnym wiatrem wiejącym jesienią, najczęszciej w równinach
Jest on mocnym wiatrem, wiejącym z dolin pod góry
Jest on mocnym wiatrem wiejącym z gór10. Wiłgotność wzgłędna jest 50%. W jaki sposób wpływa na nią zmiana iłości pary wodnej w owym powietrzu?
Rośnie kiedy iłość pary wodnej rośnie.
Jest owpływniana tyłko temperaturą
Zmiana iłości pary wodnej niema wpływu11. Prędkość wiatru 10 m/s, to:
33,3 km/hod.
30 km/hod.
36 km/hod.12. Co w meteorolii nazywame burzą
Innym nazwem zjawisko „front zimny“
Dynamiczne zjawisko z mocnymi ulewami, wiatrem porywistym i zjawiskami elektrycznymi
Najmocniejsze zjawisko konwekcyjne w atmosferze13. Jaki typ opadów znajduje się w aktywnym frontu zimnym:
Mżawka
Przelotne, lecz intensywne opady, burze
Lekkie, lecz długo twające opady deszczu14. Zwekszająca się odłegłość między izobarami znaczy, źe w owym miejscu będzie prędkość wiatru:
Małeć
Nasiła się
Odłegłość między izobarami niema nic współnego z prędkością wiatru15. Naziemne zjawiska burzy, niebezpieczne dla ruchu lotniczego:
Nisko leżące podstawy chmur, niska widoczność
Długorwające intensywne opady, ograniczające widoczność
Strefa mocnych wznoszeń przed burzą, wiatr porywisty (szkwały), intenzywne opady ograniczające widoczność i w ich okolicy strefa mocnych duszeń (downburst)16. Łądujesz w miejscu, gdzie niema rękawa. Po czym spoznasz kierunek wiatru na ładowisku:
Krąźeniu ptaszych drapieźników, poruszaniu się cieni chmur, fał na wodzie
Fałowaniu się trawy, kierunku dymu, uginaniu się drzew, znoszeniu swojej paralotni z kierunku
Pozycji rozciągnietych skrzydeł, które wyładowali wczeszniej17. Kiedy dojdzie do asymetrycznego zakłapienia skrzydła, jest potrzebne:
Wychylic się w uprzęźy na zakłapioną strone i zaciągiem odwrotnej sterówki utrzymać kierunek lotu
Zaczekać, skrzydło samo się wyprostuje
Wychylić się w uprzęźy na niezakłapioną stronę i lekkim zaciągiem sterówki na tej samej stronie zaprzeczyć rotacji i utrzymać kierunek lotu18. Kiedy wieje mocniejszy wiatr, to szykujesz się do startu:
Tak, że by czasza znajdowała się w ciągu startu na poziomu szczytu góry
W dostatecznej odległości pod szczytem góry
Na szczycie góry19. Co znaczy potoczny termin „negatywka“
Asymetryczne przeciągnięcie skrzydła
Spiralę
Przeciągnięcie symetryczne20. Kiedy odpuszcisz speed systém, to prędkość lotu:
Zwiększy się
Nie zmieni się, tyłko wrośnie kąt natarcia
Zmniejszy się21. Punktów kontroli przedstartowej jest:
Siedem
Trzy
Pięć22. 9 cm na mapie w skali 1 : 500 000 opowiada w rzeczywistości:
60 km
45 km
50 km23. Różnica między czasem UTC i czasem średniouropejskim jest:
+1 godzina
Niema róźnicy
+2 godziny24. Południk geograficzny jest:
Linia na powierzchni Ziemi o kształcie pólkręgu, która łaczy oba bieguny magnetyczne
Kręg około Ziemi, który łaczy oba bieguny geograficzne
Linia na powierzchni Ziemi o kształcie pólkręgu, która łaczy oba bieguny geograficzne25. Pozycje bieguna geograficznego i bieguna magnetycznego:
Różnią się
Są identyczne
Biegun geograficzny jest zawsze na wschód od magnetycznego26. Nawigacja porównawcza połega na:
Porównywaniu danych z przyrządu GPS z mapą terenu
Porównywaniu mapy z terenem i odwrotnie
Porównywaniu wyliczonych czasów lotu z rzeczywistością27. Do nawigacji lotniczej nejlepiej nadają się mapy, które:
Są w skali 1 : 500 000
Dokładnie pokazują sytuację topogrzficzną i kątów
Pokazują dokładnie kątów28. Wieje mocny wiatr i zalecialesz do miejsca, skąd pod wiatr niemoźesz się wydostać. W tej sytuacji:
Użyjesz speed system, ewentualnie w kombinacji z zakłapieniem stabilizatorów
Skręcisz bokiem na wiatr ci z wiatrem w plecy i starasz się doleciec do miejsca bezpiecznego lądowania
Zostaniesz stać pod wiatr i wyładujesz w miejscu, nad którym jestesz29. Kiedy ci w ciągu lotu wypadnie i otworzy się zapas, to:
Starasz się zgasić skrzydło sciąganiem sterówek lub taśm tyłnich, źe by nie przeszkadzało zapasu
Starasz się sciąganiem linek zgasić zapas, tym samym sciągając go do siebie
Nie robisz nic, bo juź nic się robić nieda30. Kiedy pilot asymetrycznie przeciągnie skrzydło, to:
Sciągnie i drugą sterówkę i następnie wypuści obóch
Płynnie odpuszcza sterówki
Sciągniętą sterówke trzyma i wychyleniem się w uprzęży stara się zatrzymać rotację31. Nie udałó ci się rozliczenie łądowania i jestesz około 30 m wysoko. W jaki sposób będziesz podchodził do łądowania:
Latasz ósemki, tzn. przeciwne zakręty, że by obniżyć wysokość i celnie podejść do łądowania
Wysokości wytracisz za pomocą zakłapienia stabilizatorów (uszów)
Rozwiązaniem jest zakręt o 360°32. Kiedy cie przewieje za szczyt góry, najlepszym rozwiązaniem jest:
Lecieć z wiatrem w plecy nad rotorami co jak najdalej, gdzie możesz bezpiecznie wyłądować
Użyjesz spadochron zapasowy, w turbulencjach jest bardziej stabilny niź skrzydło
Zakłapieniem stabilizatorów zmniejszysz powierzchnie skrzydła, które bardziej obciąźone lepiej przeleci przez turbulencje33. Do łądowania awaryjnego wolisz:
Budynki
Wodę
Drzewa34. Wydać certyfikat techniczny oraz przegład skrzydła ma prawo robić:
Inspektor paralotnaiarstwa LAA CR
Tyłko inspektor techniczny LAA CR
Kategorie P inspektor techniczny, kategorie Z główny inspektor LAA CR35. Paralotni szkodzi najwięcej:
Myszy i inni gryzonie
Promieniowanie UV, obcieranie mechaniczne i magazynowanie w wiłgoci
Magazynowanie w ciemnej, suchej i zimnej piwnicy36. Przepis LAA, który reguluje prawidła latania na paralotniach w Czechach nazywa się:
ZL - 1
PL - 2
ZL - 337. Samolot mający pierwszeństwa powinien niezmienać kierunek lotu, prędkość oraz wysokość:
Niewolno zmienić kursu lecz predkości tak
Owy reżym pilotowi niewolno mienić
Owy przepis może pilot złamać, że by uniknąć kolizji38. Minimalna wysokość lotu, z wyjatkiem manewrów po startu czy przed ładowaniem, jest:
300 m
150 m
150 m, z wyjątkiem statków powietrznych bez napędu latających w prądach zboczowych (potocznie na żaglu)39. Termin „widoczność“ znaczy:
Odległość, na którą jest widać z kokpitu samolotu w kierunku lotu w załeżnosci od warunków meteorologisznych
W jednostkach odłegłości podawana możliwość widzieć i identyfikować przedmiotów w ciągu dnia lub świateł w ciągu nocy, w zależnosci od warunków meteorologicznych.
Odłeglość na którą można widzieć przedmiotów lub świateł z kokpita samolotu40. Samolot niepowinien lecieć w pobliżu innego samolotu na takiej odległości, która:
Może ogrzniczyć możliwości manewru innego samolotu
Jest mniejsza niż 150 m
Stwarza ryzyko kolizji41. Paralotni najwięcej szkodzi:
Promieniowanie UV, magazynowanie wiłgotnego skrzydła i obcieranie
Promieniowanie słonieczne i zle pakowanie
Latanie na holu, z napędem i łądowanie w mokrej trawie42. Skrzydło da się wyczyścic za pomocą:
Mokrą gąbką z użyciem źelu do prania
Benzyną techniczną
Wiłgotnej gąbki i „naturalnego“ mydła, co nieda się rozpuścic wodą, to da się wyczyścic rozsądnym użyciem czystego toluena43. Podstawa leczenia drobnych ran jest;
Załozenie opatrunku. W warunkoch improwizowanych niewolno dotykać rany czy jej w sposób jakikołwiek czyścić
Dezynfekcja rany (w konieczności np. Alkoholem), usunęcie obcych przedmiotów z rany, założenie opatrunku
Usunięcie obcych przedmiotów wypłukaniem wodą utłenioną, dezynfekja okolicy rany i zalożenie opatrunku44. Sygnałem dla pilota śmigłowca ratowniczego, że jego pomoc w tym miejscu jest niepotrzebna, jest:
Jedna ręka podnieszona nad głowę, druga lekko podnieszona, w kształtu poprzecznicę litery N
Machaniem obomi rękami wgóre i w dól
Machaniem dowołnym przedmiotem czerwonego koloru45. Folia termoizolacyjna używa się w ten sposób, że uskodzonego:
Nią zawiniemy, razem z głową, odkrytą zostawiamy tyłko twarz
Nią delikatnie przykryjemy
Nią podłożymy46. Najważniejsze przy podawaniu pierwszej pomocy (oprócz utrzymania podstawowych funkcji życia) jest:
Zatrzymanie krwawienia, weryfikacja dróg oddechowych i jamy ustnej, załatwienie ciepełnego komfortu rannego
Załatwienie oszczędnego transportu do miejsca pomocy medycznej
Fiksacja złamań i leczenie drobnych ran47. Kiedy odczekiwujesz ladowanie śmigłowca ratowniczego, to osoby pomagające w opatrywaniu powinny stać:
Tak, że by znajdowali się w polu widzenia pilota
Tak, że by stali na optymalnym miejscu do ładowania. Zaraz przed ładowaniem podejdą obok.
Tak, że by stali około miejsca ładowania i mogli zatrzymać ewentuałnych obcych osób48. Resuscytację jest potrzebne prowadzić kiedy ranny:
Niereaguje i nie rusza się, bez wzgłędu na stan oddychania (laik nie jest wstanie ocenić stan oddychania)
Niereaguje i niema odczuwałnego pulsu, bez wzgłedu na stan oddychania
Nie reaguje, nieoddycha lub są widoczne tyłko „łapawe“ wdechy49. Wybierz poprawną sentencję dotyczącą utraty ciepła po wypadku:
Postepowanie przeciw utracie ciepła jest ważne dlatego, że przeziębienie wystawia uszkodzonego stresu. Nie jest ono ale priorytetem pierwszej pomocy.
Utrzymanie temperatury ciała jest energetycznie bardzo wymagające. Postępowanie przeciw utracie ciepła jest dlatego – szczegółnie w stanoch poważnego uszkodzenia zdrowia – bardzo ważne.
Lekkie przeziębienie jest w swoj sposób zjawiskiem pozytywnym, bo zwalnia metabolismu początek wstrząsu.Niebezpieczne jest dopiero głębokie przeziębienie organyzmu..50. Wybierz kolejność postępowania w przypadku wypadku:
Na poczatku rozpoczynam manipulację za celem przywrócenia podstawowych funkcji życia, dopiero póżniej dzwonie po ratowników
Po ratowników dzwonie dopiero po dokładnym zbadaniu stanu uszkodzonego, że by nie wyzywać pomoc niepotrzebnie
Na poczatku szybko zbadam stan uszkodzonego i dzwonie do pogotowia z opisem sytuacji i miejsca wypadku. Dopiero póżniej zaczynam manipulację w celu ratowania zycia.