Sprawdź, jak stoisz z wiedzy, aby stać licencji PILOTA Paralotniarstwego jest.
Nie jestem pewien, czy nie zna prawidłową odpowiedź? Dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz w prawo w naszym nauczaniu on-line.
Tak, to jest prostsze...

Test - PL A 1. Ze pomocą którego ruchu pilot powiększy kąt natarcia?
Sciągnięcie strówek
Użycie speed systemu
Odpuszczenie sterówek2. Siła nośna działa zawsze w kierunku:
Prostopadłym do kierunku nacierającego powietrza
Prostopadłe do cięciwy profilu
Do góry od profilu3. Jakiej iłośći i kierunku jest wypadkowa siła aerodynamiczna w ciągu szybowania:
Jej iłość jest zgodna z siłą grawitacji, tyłko działa w odwrotnym kierunku
Jest mniejsza od siły grawitacji i w tym samym kierunku, dlatego opadamy
Działa odwrotnie od siły grawitacji, lecz jest mniejsza, dlatego opadamy4. Kiedy paralotnia szybuje w warunkoch idealnych (tzn. bez wiatru czy ruchów powietrza pionowych) z doskonałością 6, znaczy że:
Leci z prędkością 6 m/s
Doszybuje z wysokości 1 km do odległości 6 km
Doszybuje z wysokości 6 km do odległości 1 km5. Podczas opływu profilu lotniczego powstawają siły aerodynamiczne. Są to:
Siła nośna, opór i siła grawitacji
Wypadkowa siła aerodynamiczna, która da się rozłożyć na opór i siłę nośną
Siła nośna i podciśnienie6. Optymalnej doskonałości jest możliwe osiągnąć:
Tyłko w jednym konretnym kącie natarcia
W krytycznym kącie natarcia
W dwóch różnych kątach natarcia7. Kiedy paralotnia szybuje w warunkoch idealnych (tzn. bez wiatru czy ruchów powietrza pionowych) z doskonałością 6, znaczy że:
Siła nośna jest 6 razy mniejsza niż opór
Siła nośna jest 6 razy większa niż opór
Leci z prędkością 6 m/s8. Na której części czaszy powstaje największa siła nośna:
Iłość siły nośnej wzdłuż rozpiętości nie zmienia się
Na stabilizatorach (uszoch)
Na środku czaszy9. Prędkość wiatru 10 m/s, to:
30 km/hod.
33,3 km/hod.
36 km/hod.10. W masie powietrznej, którą nazywame niestabilną (równowaga chwiejna), moźe dochodzić do:
Budowy inwerzji
Budowy chmur o rozciągłości poziomej
Pionowych (konwekcyjnych) ruchów powietrza11. Wyź baryczny – antycyklon – jest strefą:
Wysokiego ciśnienia z ciśnieniem największym w jej środku
Z największym ciśnieniem po jej skrajach
Z najwyźszym ciśnieniem poruszającym się w pewnym kierunku12. Punktem rosy nazywa się:
Temperatura, na którą powinno oziębić się powietrze, że by mogło dojść do kondensacji pary wodnej
Wysokość izotermy zero
Miejsce, nad którym zbuduje się chmura13. Jedna druga całkowitej masy powietrza w atmosferze znajduje się do wysokości:
8 km
5 km
3 km14. Które rodzaje chmur budują się w powietrzu niestabilnym (sytuacja równowagi chwiejnej):
Sc, Ns
Cu, Cb
St, Cs15. Zwekszająca się odłegłość między izobarami znaczy, źe w owym miejscu będzie prędkość wiatru:
Małeć
Odłegłość między izobarami niema nic współnego z prędkością wiatru
Nasiła się16. Do kontroli przedstartowej nałeźy:
Kontrola zapięcia uprzęży (oraz karabinków), taśm i linek, czaszy, pogody i przestrzeni powietrznej
Kontrola skrzydła, zapięcia się, pogody, przestrzeni powietrznej i łądowiska
Kontrola stanu technicznego skrzydła, uprzęźy, kasku, karabinczyków i przyrządów17. Łądujesz w miejscu, gdzie niema rękawa. Po czym spoznasz kierunek wiatru na ładowisku:
Krąźeniu ptaszych drapieźników, poruszaniu się cieni chmur, fał na wodzie
Fałowaniu się trawy, kierunku dymu, uginaniu się drzew, znoszeniu swojej paralotni z kierunku
Pozycji rozciągnietych skrzydeł, które wyładowali wczeszniej18. Co znaczy potoczny termin „negatywka“
Spiralę
Asymetryczne przeciągnięcie skrzydła
Przeciągnięcie symetryczne19. Punktów kontroli przedstartowej jest:
Trzy
Siedem
Pięć20. Spiralę wykonujesz:
Na początek zahamujesz obie sterówki, i po krótkim momentu odpuszcisz sterówkę z jednej strony
Wychylisz się do strony, do której chcesz zakręcać, na tej samej stronie płynnie sciągasz sterówke i po drugiej stronie sciągniesz przednią taśmę
Płynnym zaciąganiem zakrętu za pomocą wychyłenia się w uprzęźy i płynnym sciąganiem sterówki na tej samej stronie21. Latanie na żagłu praktykujemy tak, że:
Latamy nad grzbietem góry i zawracamy z wiatrem lub pod wiatr, jak nam jest wygodniej
Latamy wzdłuż stoku po jego nawietrznej stronie, kiedy jest potrzebne to zawracamy zawsze zakrętem od stoku
Latamy wzdłuż stoku zaraz na jego zawietrznej stronie i zawracamy zawsze pod wiatr22. Pozycje bieguna geograficznego i bieguna magnetycznego:
Różnią się
Biegun geograficzny jest zawsze na wschód od magnetycznego
Są identyczne23. 10 cm na mapie w skali 1 : 200 000 opowiada w rzeczywistości:
20 km
50 km
200 km24. Które z wymienonych warunków są najważniejsze do wykonywania nawigacji porównawczej:
Dobra mapa i zdolność pilota do orientacji
Doświadczenie pilota i jego ocena
Przygotowanie nawigacyjne przed wykonaniem lotu, dobra mapa i obserwacja terenu25. Północ magnetyczna jest kierunkiem;
Pokazuje strzałka kompasu, kiedy nie jest owpływniona wpływy zewnętrznymi. Północ magnetyczna rózni się w środku Europu niewiele od północy geograficznej.
Jest wyznaczona w mapie
Jest zgodna z północą grograficzną26. Predkość pozioma podaje się w:
km/hod, milach na godzinę (MPH), węzłach (kt)
Węzłach (kt)
Stopach (ft)27. Kurs geograficzny (azymut) podajemy w stopniach od:
Od południka głównego
Od równoleżnika lokalnego
Północy geograficznego południka lokalnego28. Kiedy pilot asymetrycznie przeciągnie skrzydło, to:
Sciągnie i drugą sterówkę i następnie wypuści obóch
Sciągniętą sterówke trzyma i wychyleniem się w uprzęży stara się zatrzymać rotację
Płynnie odpuszcza sterówki29. Kiedy cie w mocnym wietrze skzrydło ciągnie po Ziemi, to sciągasz:
Taśmy rzędu A
Strerówki lub taśmy tyłnie
Nic, czekasz, kiedy się o cóś zatrzymasz czy któs cię złapie30. Kiedy ci w ciągu lotu wypadnie i otworzy się zapas, to:
Nie robisz nic, bo juź nic się robić nieda
Starasz się zgasić skrzydło sciąganiem sterówek lub taśm tyłnich, źe by nie przeszkadzało zapasu
Starasz się sciąganiem linek zgasić zapas, tym samym sciągając go do siebie31. Kiedy przed łądowaniem awaryjnym w drzewa masz do wyboru, to wolisz:
Wysoki las lub niski, lecz gęsty las
Rzedki las lub pojedyncze drzewo
Drogę leśną lub przecinkę32. Nie udałó ci się rozliczenie łądowania i jestesz około 30 m wysoko. W jaki sposób będziesz podchodził do łądowania:
Rozwiązaniem jest zakręt o 360°
Latasz ósemki, tzn. przeciwne zakręty, że by obniżyć wysokość i celnie podejść do łądowania
Wysokości wytracisz za pomocą zakłapienia stabilizatorów (uszów)33. Kiedy naciąga cie chmura, to:
Zakłapisz stabilizatory, użyjesz speed system i lecąc w owym reżymu utrzymujesz kierunek pod wiatr lub do najbliźszego skraju chmury
Kręcisz wznoszenie dalej, że by się wydostać aż nad chmurę
Trzymasz kierunek i lecisz do najjaśniejszej części chmury34. Minimalna wysokość lotu VFR nad terenem zabudowanym (z wyjatkiem startu lub ładowania, czy z pozwoleniem od ULC), jest :
300 m nad najwyższym punktem w odległości 600 m od samolotu
300 m nad najwyższym punktem 300 m od samolotu
150 m nad najwyższym punktem w odległości 600 m od samolotu35. Możesz w przesrzeni powietrznej kategorii E spotkać się z samolotem pasażerskim?
Nie
Tak
Tyłko nocą36. Rozmiary strefy ruchu lotniskowego ATZ są:
Promień koła od środku lotniska 3 NM (5,5 km), pionowo od powierzchni Ziemi do wysokości 4000ft (1200 m)
Koło o średnicy 3 NM (5,5km), do wysokości 4000 ft (1200m) AMSL
Koło o promieniu 5,5 NM (10 km) do wysokosci 4 000 ft (1200 m) AMSL37. Strefa powietrzna LKP sięga:
Od powierzchni Ziemi do FL 125
Od powierzchni ziemi do róznych wysokości (wyznaczonych w mapie ICAO lub AIP)
Od 150m AGL do 1500m AMSL38. Informacje o pozycji stref CTR, TMA, LKR, LKP jest możliwe odzyskać:
Z oficjalnej mapy lotniczej ULC
Z AIP ČR lub ważnej lotniczej mapie ICAO
Z mapy ADAC39. Strefa ruchu lotniskowego ATZ jest:
Wydzielona strefa powietrzna, która zapewnia bezpieczeństwo ruchu lotniska
Strefa kontrolowana lotniska
Wydzielona strefa lotniska s całodobową służbą informacyjną40. LKR (strefa ograniczona) jest strefą, do której pilot:
Może wlecieć, kiedy uprzednio informuje służbę FIR
Musi zawsze omijać
Może wlecieć, kiedy jest nieaktywna41. Skrzydło da się wyczyścic za pomocą:
Wiłgotnej gąbki i „naturalnego“ mydła, co nieda się rozpuścic wodą, to da się wyczyścic rozsądnym użyciem czystego toluena
Benzyną techniczną
Mokrą gąbką z użyciem źelu do prania42. Paralotni najwięcej szkodzi:
Promieniowanie UV, magazynowanie wiłgotnego skrzydła i obcieranie
Promieniowanie słonieczne i zle pakowanie
Latanie na holu, z napędem i łądowanie w mokrej trawie43. Pierwsze badanie uszkodzonego zawiera:
Szybką kontrole stanu w systemie „od głowy po piętę“
Zbadanie okoliczności wypadku, stan uszkodzonego i chorob, na których choruje chronicznie
Kontrolę podstawowych funcji życia (puls, oddech, mocne krwawienie)44. Kask uszkodzonemu zdejmujemy:
Zasadniczo nie zdejmujemy
Zdejmujemy delikatnym kręceniem z jednej strony do drugiej
Płynnym zaciągiem w kierunku osi ciała, fiksując pozycję głowy i szyję mozemy sobie pomocy i lekkimi ruchami w kierunku przód – tył45. Resuscytacja bez oddychania sztuczne prowadzi się:
Naciskaniem kłatki piersiowej 60x na minutę, że by ostateczna częstotliwość opowiadała masażu serdca ze sztucznym oddychaniem
Masażem serdca (dynamicznym naciskaniem kłatki pierszowej o częstotliwości 100x na minutę), z tym, że zamiast sztucznego oddychania zrobi się w masażu serdca po30 naciskack kilkusekundowa przerwa
Masażem serdca (dynamicznym naciskaniem kłatki pierszowej o częstotliwości 100x na minutę)46. Numer telefonu szybkiej służby zdrowia (ratowników medycznych) jest:
158
155
15047. Kiedy użyjesz opaskę uciskową, lecz krwotok trwa:
Opaskę poluzujesz i dzwigniesz kończyznę wyżej
Powinieneś ucisnąć opaskę więcej
Zalożysz przez opaskę opatrunek uciskowy48. Kiedy uszkodzony niema mocnego krwotoku, postęp kolejnego badania jego stanu jest:
Udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddychania i sprawdzenie prawidłowego pulsu serdca
Uchyłenie głowy do tyłu, rozpoczęcie oddychania sztucznego i rozpoczęcie masażu serdca
Zbadanie całkowitego stanu, lokalizacja bolesnego miejsca i ocena stanu rany49. W jaki sposób powinno postępować przeciw szoku (wstrząsu):
Wygodna pozycja, ochrona przed utratą ciepła, uspokojanie psychiczne, w przypadku poważnego stanu wstrząsu pozycja „przeciwszokowa“ z kończyznami podniesionymi wyżej
Fiksacja złamań, opatrunek ran otwartych, podanie wody
Rozgrzanie rannego, podanie napitków słodzonych, pozycja na boku50. Podstawa leczenia drobnych ran jest;
Dezynfekcja rany (w konieczności np. Alkoholem), usunęcie obcych przedmiotów z rany, założenie opatrunku
Usunięcie obcych przedmiotów wypłukaniem wodą utłenioną, dezynfekja okolicy rany i zalożenie opatrunku
Załozenie opatrunku. W warunkoch improwizowanych niewolno dotykać rany czy jej w sposób jakikołwiek czyścić