Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…

Test - PL A 1. Spirála je letový režim, při kterém:
dochází k odtržení proudění na straně křídla vně zatáčky
nedochází k odtržení proudění
dochází k odtržení proudění na straně křídla uvnitř zatáčky2. Kde začíná na profilu odtrhávání proudu?
v úplavu na sací straně profilu u náběžné hrany
v mezní vrstvě na sací straně profilu od odtokové hrany
v mezní vrstvě na sací straně profilu u náběžné hrany3. Při laminárním proudění:
dochází k vzájemnému promíchávání proudnic, ale na konci sledovaného průřezu (profilu) se v proudu netvoří víry
dochází k vzájemnému promíchávání proudnic
nedochází k vzájemnému promíchávání proudnic4. Při zatáčení PK se úhel náběhu na straně uvnitř zatáčky:
mění, protože se změní poloha odtokové hrany
nemění
mění, protože se křídlo zároveň nakloní5. Vztlak působí:
vždy kolmo na směr proudu vzduchu nabíhajícího na profil
vždy směrem vzhůru od profilu
vždy kolmo k tětivě profilu6. Jak funguje speed systém?
snižuje úhel náběhu stahováním předních popruhů, někdy také deformuje tvar profilu
snižuje úhel náběhu tím, že uvolňuje zadní popruhy
zvyšuje úhel náběhu stahováním předních popruhů7. Je možné z rychlostní poláry odečíst rychlost nejlepšího klouzání při protivětru?
jen pro vítr do zad
ano
ne8. Jak se změní rychlost proudění a statický tlak v něm, když v nějakém místě dojde ke zhuštění proudnic?
rychlost klesne, statický tlak klesne
rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší
rychlost se zvýší, statický tlak klesne9. Nejčastější směr větru v údolí způsobený termickými efekty je směrem:
Během dne z kopce
Během dne ke kopci
Během noci z kopce10. Oblačnost se v troposféře tvoří z:
vodní páry
dusíku
kyslíku11. Vítr je určen:
směrem ze kterého vane a rychlostí
směrem kam vane a rychlostí
rychlostí12. Který z následujících druhů oblačnosti se může rozprostírat ve více vrstvách? (podle dělení oblačnosti vzhledem k výšce, kde se vyskytuje)
Nimbostratus
Cirrus
Altocumulus13. Jaké jsou kromě sil způsobující výstup vzduchu další dvě podmínky nutné pro vytvoření bouřky?
Stabilní podmínky a vysoký tlak vzduchu
Nestabilní podmínky a nízký tlak vzduchu
Nestabilní podmínky a vysoký obsah vlhkosti14. Se studenou frontu I. druhu jsou obvykle spojeny nebezpečné jevy:
silný nárazovitý přízemní vítr
oblaka Cb - cumulonimbus na čele fronty ukrytá v nízké vrstevnaté oblačnosti, turbulence a námraza
pouze nízká oblačnost vrstevnatého typu15. Která vlastnost je typická pro troposféru:
pokles teploty s výškou
isotermie
nárůst tlaku s výškou16. Mezi tzv. únikové manévry patří
spirála, negativní zatáčka a b-stall
spirála, full-stall a b-stall
spirála, zaklopení stabilizátorů (uši) a b-stall17. Při vlétnutí do klesavého proudu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu18. Do předstartovní kontroly patří
kontrola PK ,upnutí, počasí, prostoru ve směru letu a místa přistání
kontrola postroje, šňůr, vrchlíku, počasí, prostoru
kontrola opotřebení PK a postroje,všech švů, kontrola karabin, přilby a přístrojů19. Při vlétnutí do stoupavého proudu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu20. Při uvolnění speed systému se rychlost PK
zvýší
nezmění, pouze se zvětší úhel náběhu
sníží21. Směr větru před přistáním v neznámém místě, kde není větrný rukáv, nejsnáze poznáme podle
polohy rozložených PK, které zde přistály před námi
kroužení dravců, směru pohybu stínů na zemi, vln na vodních plochách
vlnění trávy, pohybu dýmu, ohýbání stromů, poletování chmýří22. Zeměpisný sever a jih:
působí na něj magnetismus země
nemění polohu
mění se v závislosti na roční době23. Srovnávací navigace spočívá v:
srovnávání terénu s mapou a opačně
srovnávání údajů navigačních přístrojů (GPS) s mapou
srovnávání vypočtených časů se skutečností24. Letadlo letící kursem 265 za větru 085 bude:
mít vítr proti směru letu
mít vítr v zádech
mít vítr zprava zezadu25. 10 cm na mapě 1 : 200 000 odpovídá ve skutečnosti:
50 km
200 km
20 km26. Při srovnávání mapy s terénem je nejdůležitější:
přesné hodinky
pozorně prohlížet terén před letadlem, vedle letadla a důsledně porovnávat mapu s terénem
přesný kompas27. Směru jih odpovídá údaj:
180°
360°
090°28. Při pozemním nácviku v silnějším větru vrchlík pilota nečekaně nadzvedne nad zem. Správný postup je:
stáhnout a uvolnit řídící šňůry, tzv. "pumpovat" a tím dosednout na zem
prudce stáhnout řídící šňůry
uvolnit řízení a počkat, až dosedne zpět na zem29. Při přistání na vysokém stromě:
počkáte, až přijdou přátelé a sami slezete, oni vás budou případně chytat
Uděláte maximum prostřednictvím dosažitelných prostředků, abyste si zavolali odbornou pomoc pro vyproštění (telefonát, vyčkání, až vás najdou přátelé apod.)
pokusíte se co nejrychleji slézt30. Pokud je k dispozici, má pilot mobilní telefon při letu:
v úložné zadní kapse sedačky
za letu se netelefonuje, takže je jedno, kam ho dáte
na snadno dostupném místě z pozice za letu31. Při srážce s jiným SLZ ve výšce 50 - 100 m nad terénem je správný postup
znovu ustálit let
vyhodit záložní padák
provést sestupný manévr32. Přistání na vodní hladině provádí pilot PK
proti větru
bokem na vítr
po větru33. Při silném větru pilot zaletěl do místa, odkud se proti větru neprosazuje:
sešlápne speed a k tomu přidá "velké uši"
zůstane natočený proti větru ve směru, kam chce letět a vyklesá na zem do terénu
otočí se po větru nebo alespoň co nejvíce bokem na vítr, jak terén dovolí a z místa odlétne34. Prostor třídy E sahá do výšky
FL 125 (3800 m)
FL 95 (2900 m)
FL 85 (2600 m)35. Údaj v metrech přepočítáte na údaj ve stopách přibližně (foot, zkr.ft)
(m x 3) : 10
(m : 10) x 3
(m x 3) + 10%36. Předpis LAA, který upravuje pravidla létání PK v ČR se nazývá
PL - 2
ZL - 1
ZL - 337. Vrchlíku PK škodí zejména
UV záření, mechanický oděr, vlhkost
skladování v temných a suchých prostorech
myši a jiní polní hlodavci38. Technický průkaz PK kategorie "P" je možno vydat
pouze PK, který prošel úspěšně zkušebním programem podle normy PL - 2, DHV nebo CEN
jakémukoliv PK vyrobenému výrobcem s oprávněním LAA ČR
pouze PK, který prošel úspěšně zkušebním programem podle normy AFNOR39. Musí být na palubě letadla při všech letech doklad o pojištění zákonné odpovědnosti?
ne
ano
ne při letištním letu40. Technický průkaz PK vystavuje
vždy pověřený provozní inspektor
vždy inspektor techniky LAA ČR
kategorii "P" pověřený inspektor - technik výrobce, kategorii "Z" LAA ČR41. PK nejvíce poškozuje
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
slunce a nevhodné zabalení
UV záření, vlhké skladování a oděr42. Volné konce jsou
nenáročná přistání
popruhy PK
vinglety43. Prvotní vyšetření zahrnuje
kontrolu stavu životních funkcí podle schématu A-B-C
rychlou kontrolu postiženého „od hlavy k patě“ s důrazem na známky úrazu
zjištění okolností úrazu, potíží nemocného a případných nemocí, kterými dlouhodobě trpí44. Zlomeninu dolní končetiny přednostně fixujeme:
pomocí improvizované dlahy (větve, tyčky apod.)
přitažením k druhostranné končetině (pokud není rovněž zlomená)
zavěšením do šátku45. „Lapavými dechy“ se rozumí:
nápadně hlučné nádechy v rychlém tempu; tyto nádechy jsou typické pro rozvíjející se šokový stav
jednotlivé nádechy v nápadně dlouhých intervalech u postiženého v bezvědomí; tyto nádechy jsou typické pro zástavu oběhu
nápadně rychlé, ale mělké a tiché dýchání, typické pro pacienta s překážkou v dýchacích cestách46. Pokud použijeme škrtidlo, ale rána stále krvácí:
přiložíme přes škrtidlo tlakový obvaz
musíme škrtidlo víc utáhnout
škrtidlo povolíme a zvedneme postiženou končetinu nahoru47. Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, je pro postiženého úrazem nejlepší:
„protišoková“ poloha s nohama a rukama zvednutýma co nejvýše
poloha na boku („stabilizovaná“ resp. „zotavovací
taková poloha, kterou chce postižený sám zaujmout48. Nejpodstatnější výkony první pomoci, které můžeme provést v případě vážného úrazu, jsou:
zastavení silného krvácení, uvolnění dýchacích cest a boj proti ztrátám tepla
šetrný transport k místu odborné pomoci
fixace zlomenin a ošetření ran a oděrek49. Pro kvalitu resuscitace má rozhodující význam:
co nejvyšší frekvence kompresí
co největší hloubka kompresí
včasné zahájení a nepřerušování kompresí50. Při nevydařeném přistání prolétl pilot oknem a řízl se na zápěstí tak nešťastně, že rána silně krvácí, krev vystřikuje. Z rány ční střep cca 10 cm dlouhý. Postižený je při vědomí, bledý, stěžuje si na bolest v kotníku pravé nohy, kde je zjevná deformace. Zavoláme záchrannou službu a dále:
imobilizujeme poraněnou nohu, uložíme poraněného do protišokové polohy, ruku zvedneme nahoru, a pokud krvácení trvá, přiložíme tlakový obvaz
položíme postiženého na záda s podloženýma nohama, na předloktí naložíme improvizované škrtidlo, šetrně dotáhneme. Střep zásadně nevydáváme
uložíme postiženého do polosedu, vytáhneme střep, přiložíme tlakový obvaz