On-line TEST

Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduché to je…

Test - PL A

1. Vztlak působí:

Naučit se

2. Přivedení PK za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se projeví:

Naučit se

3. Vztlak na profilu křídla:

Naučit se

4. Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se:

Naučit se

5. Při zatáčení PK se úhel náběhu na straně uvnitř zatáčky:

Naučit se

6. Indukovaný odpor:

Naučit se

7. V klouzavém ustáleném letu je rovnováha mezi:

Naučit se

8. Vztlak na profilu vzniká v důsledku:

Naučit se

9. Rosný bod je:

Naučit se

10. Mezi vysoká oblaka patří:

Naučit se

11. Pro vznik vertikálních pohybů v troposféře je příznivé zvrstvení:

Naučit se

12. Změna skupenství voda – vodní pára se nazývá:

Naučit se

13. Rychlost stoupavého proudu závisí na:

Naučit se

14. Hlavní příčinou atmosférické konvekce je:

Naučit se

15. Vlhkostí vzduchu rozumíme:

Naučit se

16. Při silnějším větru startuji

Naučit se

17. Do předstartovní kontroly patří

Naučit se

18. "B" stall provedu

Naučit se

19. Mezi tzv. únikové manévry patří

Naučit se

20. Svahování praktikujeme tak, že

Naučit se

21. Předstartovní kontrola je

Naučit se

22. Rozdíl mezi UTC a letním středoevropským (SELČ) časem je:

Naučit se

23. Poloha zeměpisného a magnetického pólu:

Naučit se

24. Sever magnetický je směr, který:

Naučit se

25. Směru jih odpovídá údaj:

Naučit se

26. 045 stupňů je vedlejší světová strana:

Naučit se

27. Zeměpisné souřadnice nám udávají:

Naučit se

28. Při jednostranném přetažení vrchlíku pilot:

Naučit se

29. Vleče-li mne padák při silném větru po zemi stahuji většinou k sobě

Naučit se

30. Při nouzovém přistáním upřednostním

Naučit se

31. Před přistáním do stojaté vody je zapotřebí především

Naučit se

32. Při částečném zaklopení je správný postup

Naučit se

33. Při pozemním nácviku v silnějším větru vrchlík pilota nečekaně nadzvedne nad zem. Správný postup je:

Naučit se

34. Po průletu převodní výškou se pro udávání výšky přejde z nastavení hodnoty QNH:

Naučit se

35. TMA (koncová řízená oblast)

Naučit se

36. Letištní provozní zóna (ATZ) má tyto rozměry:

Naučit se

37. Pilot letadla nevybaveného radiostanicí, který má v úmyslu přiletět na neřízené letiště nebo z něho odletět, je povinen

Naučit se

38. Spodní hranici řízeného okrsku (CTR) tvoří:

Naučit se

39. Odpovědnost pilota (velitele) letadla:

Naučit se

40. Doklady potřebné pro let SLZ musí mít pilot u sebe:

Naučit se

41. Volné konce jsou

Naučit se

42. PK nejvíce poškozuje

Naučit se

43. Při nevydařeném přistání prolétl pilot oknem a řízl se na zápěstí tak nešťastně, že rána silně krvácí, krev vystřikuje. Z rány ční střep cca 10 cm dlouhý. Postižený je při vědomí, bledý, stěžuje si na bolest v kotníku pravé nohy, kde je zjevná deformace. Zavoláme záchrannou službu a dále:

Naučit se

44. Zlomeninu horní končetiny přednostně fixujeme:

Naučit se

45. Nefunkčnost krevního oběhu („zástavu srdce“) v praxi rozpoznáme tak, že:

Naučit se

46. Vyberte správné tvrzení, týkající se improvizovaného transportu:

Naučit se

47. Zlomeninu dolní končetiny přednostně fixujeme:

Naučit se

48. „Lapavými dechy“ se rozumí:

Naučit se

49. Pro kvalitu resuscitace má rozhodující význam:

Naučit se

50. „Protišoková“ fólie se používá nejlépe tak, že se:

Naučit se