Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…

Test - PL A 1. Hlavní příčinou odtržení proudu je vždy:
překročení kritického úhlu náběhu
snížení rychlosti letu pod hodnotu minimální dopředné rychlosti vůči zemi v ustáleném přímočarém letu
počátek přechodu laminárního proudění na povrchu PK v turbulentní2. Odtržením proudnic rozumíme:
proud vzduchu přestane sledovat tvar profilu
skokový přechod od turbulentního proudění nad horní plochou křídla k absolutní laminaritě
proudnice opustí profil, po tom co opíšou jeho tvar3. Přetažení PK je:
když pilot PK přebrzdí
častá chyba při startu, pilota PK předběhne
razatní sešlápnutí speed systému4. Plošné zatížení:
udává počet kilogramů celkové hmotnosti na m2 nosné plochy
udává počet kilogramů hmotnosti pilota na m2 nosné plochy
udává počet m2 nosné plochy na jeden kilogram celkové hmotnosti a veškerého vybavení5. Indukovaný odpor:
vzniká jako důsledek přefukování vzduchu na koncích křídla ze spodní strany na horní
vzniká jako důsledek indukce u zadní části profilu
vzniká jako důsledek vzájemného ovlivnění obtékání různých částí6. Při minimální rychlosti:
PK a MPK uletí největší vzdálenost
PK a MPK poletí nejdelší dobu
je PK a MPK blízko přetažení7. Klouzavost je ovlivněna jen:
rychlostí proudění
úhlem náběhu (tj. součinitelem vztlaku a odporu)
celkovou hmotností8. Těžiště letadla je:
působiště tíhové síly
působiště výsledné aerodynamické síly
působiště výsledné aerodynamické síly a tíhové síly9. Hustota vzduchu:
roste s rostoucí teplotou
snižuje se s klesající teplotou
roste s klesající teplotou vzduchu10. Při stabilním teplotním zvrstvení a silném větru, který s výškou dále sílí, vzniká za terénní překážkou proudění:
vlnové
vírové
turbulentní11. Jaké charakteristické příznaky má počasí na závětrné straně hor při föhnu:
velká oblačnost, srážky, dobrá dohlednost
malá oblačnost, neobvyklý vzrůst teploty, malá vlhkost, často silný vítr
proměnlivá oblačnost, občasné přeháňky, mírný, nebo žádný vítr12. Jak se pohybují vzduchové hmoty na teplé frontě?
Studený vzduch se nasunuje nad hmoty teplého vzduchu
Teplý vzduch se nasunuje pod hmoty studeného vzduchu
Teplý vzduch se nasunuje nad hmoty studeného vzduchu13. Čočkovité podlouhlé mraky:
znamenají, že fouká ve výšce silný vítr, tudíž může hrozit nárazovitost větru
se vyskytují hlavně v tropech, u nás se objeví jen zřídka na jaře při prudké změně teploty
hlavně v létě znamenají, že se blíží nebezpečný druh okluzní fronty14. V troposféře při nárůstu výšky o 100 m je pokles tlaku:
větší ve větších výškách než v malých výškách
zůstává stejný ve všech výškách
menší ve větších výškách než v malých výškách15. Vertikální mohutnost troposféry je nejmenší:
nad oblastmi rovníku
nad póly
v mírném pásu16. Do předstartovní kontroly patří
kontrola postroje, šňůr, vrchlíku, počasí, prostoru
kontrola PK ,upnutí, počasí, prostoru ve směru letu a místa přistání
kontrola opotřebení PK a postroje,všech švů, kontrola karabin, přilby a přístrojů17. Rychlost letu zvýším
mírným přitažením řídiček
sešlápnutím speedu
zatažením trimů18. Při asymetrickém zaklopení 1/2 náběžné hrany PK je potřeba
vyčkat a nezasahovat do řízení
vykloněním v sedačce na zaklopenou stranu a přibržděním nezaklopené strany udržet kluzák v přímém letu
vykloněním v sedačce na nezaklopenou stranu a přibržděním této strany udržet kluzák v přímém letu19. Směr vzletu a výběr startoviště podřizujeme
větru, který fouká dole v údolí na přistávací ploše
větru na startovišti s ohledem na to, jaký vítr fouká nad hřebenem
větru, který udává nejbližší meteorologická stanice20. Při silnějším větru startuji
tak, aby vrchlík byl zároveň s vrcholem kopce
v dostatečné vzdálenosti pod vrcholem kopce
na vrcholu kopce21. Mezi tzv. únikové manévry patří
spirála, full-stall a b-stall
spirála, negativní zatáčka a b-stall
spirála, zaklopení stabilizátorů (uši) a b-stall22. Poloha zeměpisného a magnetického pólu:
není shodná
totožná
magnetický pól je vždy na východ od zeměpisného23. 045 stupňů je vedlejší světová strana:
jihozápad
severovýchod
severozápad24. Osa zemská je myšlená přímka středem země kolmá na rovník. Místa, kde protíná povrch země se nazývají póly (točny). Jsou to póly:
totožné
magnetické
zeměpisné25. Která z dále uvedených podmínek je nejdůležitější pro srovnávací navigaci?
navigační příprava před letem, mapa, viditelnost země
zkušenost pilota a jeho odhad
dobrá mapa a orientační schopnosti pilota26. Rychlost letu zobrazená v GPS je:
indikovaná vzdušná rychlost
pravá vzdušná rychlost
traťová rychlost27. 225 stupňů je vedlejší světová strana:
jihovýchod
severozápad
jihozápad28. Při asymetrickém zaklopení má PK tendenci
přejít do strmého pádu, proto je nutné v čas tomu zcela předejít
rychle zatáčet na zaklopenou stranu a následně rotovat nebo postupně obnovit přímý let
setrvat v přímém letu, za vše ostatní vždy může pilot29. Nevyšel vám rozpočet na přistání a musíte jej zkrátit. Jste ve výšce 30 m nad zemí
létáním osmiček (esíček) tj.mírným kličkováním utrácíte výšku, abyste doklouzali přesně na přistání
ve výšce do 30 m nad zemí je řešením udělat zatáčku o 360°
sklopením konců křídel za pomoci potřebného počtu šňůr zmenšíte nosnou plochu a tak dokloužete pod příznivým úhlem až na zem30. Když za letu vypadne záložní padák a naplní se:
nedělám nic, už nic dělat stějně nelze
mám-li dostatečnou výšku, snažím se stáhnout vrchlík za zadní popruhy k sobě, aby byl co nejméně funkční
snažím se stahováním šňůr zrušit záložní padák a přitáhnout ho k sobě31. Záložní padák (ZP) použijeme tak, že
vytáhneme ZP za rukojeť ze sedačky a potom ho celý i s rukojetí odhodíme do volného prostoru
zatáhnutím za rukojeť zajistíme vyhození ZP, rukojeť můžeme potom též zahodit
tahem za rukojeť uvolníme zajišťovací jehly a tím to cuknutím aktivujeme systém, který zajistí otevření ZP32. Pokud je k dispozici, má pilot mobilní telefon při letu:
v úložné zadní kapse sedačky
za letu se netelefonuje, takže je jedno, kam ho dáte
na snadno dostupném místě z pozice za letu33. Při nasátí oblačností s velkým vertikálním vývojem je nejlepší:
nasadit co nejúčinnější únikový manévr a snažit se být nasměrován proti větru
točit dál, protočit oblak co nejvýše a tak se dostat až nad něj
řídit vrchlík v přímém směru a letět, kde je nejsvětlejší část oblaku34. Kdo může provádět výcvik na PK
instruktor PK, instruktor PK ve výcviku
pilot B, instruktor PK
pilot C, instruktor PK a instruktor PK ve výcviku35. Letadlo nesmí letět v takové vzdálenosti od jiného letadla, která by:
mohla omezit jiné letadlo
vytvářela nebezpečí srážky
byla menší než 150m36. Vrchlíku PK škodí zejména
UV záření, mechanický oděr, vlhkost
skladování v temných a suchých prostorech
myši a jiní polní hlodavci37. Letí-li dvě letadla na vstřícných tratích nebo přibližně takových, každé z nich se vyhne změnou kurzu:
vpravo
vlevo
učiní taková opatření, která nejlépe zabrání srážce38. Předpis LAA, který upravuje pravidla létání PK v ČR se nazývá
ZL - 3
ZL - 1
PL - 239. Letadlo mající přednost musí udržovat svůj kurs a rychlost:
toto pravidlo však nezbavuje velitele letadla odpovědnosti provést takové opatření, které nejlépe zabrání srážce
nesmí měnit kurz, rychlost však ano
tyto podmínky nesmí měnit40. Omezený prostor (LK R) je prostor, který pilot:
musí proletět
nesmí proletět
může proletět za splnění stanovených podmínek41. Volné konce jsou
nenáročná přistání
vinglety
popruhy PK42. PK nejvíce poškozuje
slunce a nevhodné zabalení
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
UV záření, vlhké skladování a oděr43. Cizí těleso (např. kamínky, střep apod.) z rány:
vyjmeme, pokud je to možné bez nepřiměřeného násilí (např. výplachem rány vodou, mírným tahem apod.)
vyjmeme za každou cenu, tj. i za cenu poškození okolní tkáně, a ránu následně důkladně propláchneme desinfekcí.
zásadně nevyjímáme - ponecháme nečistoty v ráně, kterou obvážeme a obvaz necháme nasáknout dostupnou dezinfekcí44. „Protišoková“ fólie se používá nejlépe tak, že se:
s ní postižený šetrně přikryje
do ní postižený těsně zabalí (včetně hlavy – volný zůstane jenom obličej)
s ní postižený podloží45. Při improvizovaném transportu postiženého v bezvědomí:
musí být transport co nejrychlejší
musíme zvláště dbát na šetrnost a stabilizaci hlavy při transportu
nezáleží na šetrnosti, protože postižený v bezvědomí necítí bolest46. Telefonní číslo na záchrannou službu je v ČR:
158
155
15047. Resuscitace bez dýchání z plic do plic se provádí:
stlačováním hrudníku frekvencí asi 100x za minutu s tím, že místo umělých vdechů se po 30 stlačeních zařadí 5 sekund pauza
stlačováním hrudníku frekvencí cca 60x za minutu tak, aby výsledný počet kompresí za minutu byla stejný, jako když by dýchání bylo prováděno
nepřetržitým stlačováním hrudníku frekvencí asi 100x za minutu48. Pokud je očekáván přílet vrtulníku, zachránci na zemi by měli stát tak, aby:
byli na nejvhodnějším místě pro přistání; těsně před dosednutím se přemístí před vrtulník
byli rovnoměrně rozmístěni kolem předpokládaného místa pro přistání a zabránili případnému příchodu cizích osob
byli vždy v zorném poli pilota vrtulníku49. Pro kvalitu resuscitace má rozhodující význam:
co největší hloubka kompresí
co nejvyšší frekvence kompresí
včasné zahájení a nepřerušování kompresí50. Zlomeninu dolní končetiny přednostně fixujeme:
přitažením k druhostranné končetině (pokud není rovněž zlomená)
pomocí improvizované dlahy (větve, tyčky apod.)
zavěšením do šátku