On-line TEST

Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduché to je…

Test - PL A

1. Vztlak vzniká při obtékání profilu v důsledku vytvoření rozdílu tlaků nad a pod profilem. Jaký tlak je pod a nad profilem a jaký je při běžných úhlech náběhu poměr jejich velikostí?

Naučit se

2. Klouzavost je ovlivněna jen:

Naučit se

3. Je možné z rychlostní poláry odečíst rychlost nejlepšího klouzání při protivětru?

Naučit se

4. Vztlak na profilu vzniká v důsledku:

Naučit se

5. Úhel náběhu je geometrický úhel, který:

Naučit se

6. Odtržením proudnic rozumíme:

Naučit se

7. Jak funguje speed systém?

Naučit se

8. Vztlak je?

Naučit se

9. Která vlastnost je typická pro troposféru:

Naučit se

10. Zhuštěné isobary na synoptické mapě značí:

Naučit se

11. Jaké jsou kromě sil způsobující výstup vzduchu další dvě podmínky nutné pro vytvoření bouřky?

Naučit se

12. Mezi místní charakteristické větry patří vítr nazývaný „FÖHN“:

Naučit se

13. Údolní vítr (tzv. "údolka") vane:

Naučit se

14. Hlavní příčinou atmosférické konvekce je:

Naučit se

15. Nezbytným předpokladem pro kondenzaci nasycených vodních par v troposféře je přítomnost kondenzačních jader, kterými jsou:

Naučit se

16. Při nalétnutí do termického stoupavého proudu

Naučit se

17. Při vlétnutí do klesavého proudu

Naučit se

18. Směr letu a směr pohybu PK vůči zemi je

Naučit se

19. Směr větru před přistáním v neznámém místě, kde není větrný rukáv, nejsnáze poznáme podle

Naučit se

20. Směr vzletu a výběr startoviště podřizujeme

Naučit se

21. Rychlost letu zvýším

Naučit se

22. Poloha zeměpisného a magnetického pólu:

Naučit se

23. Srovnávací navigace spočívá v:

Naučit se

24. Terénní útvary jako jsou lesy, louky, jezera, hrady, silnice, železnice atd. nazýváme:

Naučit se

25. Zeměpisný poledník je:

Naučit se

26. Sever magnetický je směr, který:

Naučit se

27. Vrstevnice (izohypsy) jsou uzavřené prostorové křivky spojující místa o stejné:

Naučit se

28. Nevyšel vám rozpočet na přistání a musíte jej zkrátit. Jste ve výšce 30 m nad zemí

Naučit se

29. Při přetržení řídící šňůry za letu je správný postup

Naučit se

30. Záložní padák (ZP) použijeme bez váhání

Naučit se

31. Při srážce s jiným SLZ ve výšce 50 - 100 m nad terénem je správný postup

Naučit se

32. Záložní padák (ZP) použijeme tak, že

Naučit se

33. Když za letu vypadne záložní padák a naplní se:

Naučit se

34. Lety VFR ve vzdušném prostoru třídy G se musí provádět tak, aby letadlo letělo:

Naučit se

35. Předlétávající letadlo je to, které se přibližuje k předlétávanému letadlu zezadu na čáře svírající s rovinou souměrnosti předlétávaného letadla úhel menší než:

Naučit se

36. Omezený prostor (LK R) je prostor, který pilot:

Naučit se

37. S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného úřadem musí být let VFR prováděn nad zemí nebo vodou ve výšce ne menší než:

Naučit se

38. Přibližují-li se dvě nebo více letadel těžších vzduchu k jednomu letišti s úmyslem přistát a nevztahují-li se na ně pravidla pro vyhýbání, platí přednost pro přistání:

Naučit se

39. Letí-li dvě SLZ na protínajících se tratích ve volném prostoru má přednost SLZ letící

Naučit se

40. Letadlo mající přednost musí udržovat svůj kurs a rychlost:

Naučit se

41. Volné konce jsou

Naučit se

42. PK nejvíce poškozuje

Naučit se

43. Pokud jedna vrstva tlakového obvazu nestačí k zastavení krvácení z rány na noze:

Naučit se

44. Pokud je zřejmé, že bude nutný zásah záchranářského vrtulníku, voláme v ČR přednostně číslo:

Naučit se

45. Paraglidista v negativce dopadl opodál. Při našem příchodu leží na zádech v bezvědomí, nedýchá, je promodralý. Žádné zřetelně patrné zranění není zřejmé. Zavoláme záchrannou službu a dále jako první:

Naučit se

46. Vyberte správné tvrzení, týkající se improvizovaného transportu:

Naučit se

47. Pokud pacient po úrazu v bezvědomí nedýchá:

Naučit se

48. Resuscitace bez dýchání z plic do plic se provádí:

Naučit se

49. Chceme-li zastavit krvácení zaškrcením, pak platí zásada:

Naučit se

50. Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, je pro postiženého úrazem nejlepší:

Naučit se