Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…

Test - PL A 1. Klouzavost je ovlivněna jen:
rychlostí proudění
celkovou hmotností
úhlem náběhu (tj. součinitelem vztlaku a odporu)2. Vztlak je?
výsledná aerodynamická síla vzniklá obtékáním profilu
síla vzniklá obtékáním profilu, kolmá k síle aerodynamického odporu
odpor plochy daný úhlem náběhu3. Vztlak působí:
vždy kolmo na směr proudu vzduchu nabíhajícího na profil
vždy kolmo k tětivě profilu
vždy směrem vzhůru od profilu4. Vztlak na profilu křídla:
vzniká v důsledku úhlu náběhu a změny teploty vzduchu nad a pod křídlem
vzniká v důsledku rozdílné rychlosti proudu nad a pod profilem
vzniká působením Coriolisovy síly a vyrovnáváním tlaku nad a pod profilem5. Při zvětšování úhlu náběhu:
klesá součinitel vztlaku a odporu
roste součinitel vztlaku a odporu
roste součinitel vztlaku, součinitel odporu klesá6. Spirála je letový režim, při kterém:
nedochází k odtržení proudění
dochází k odtržení proudění na straně křídla vně zatáčky
dochází k odtržení proudění na straně křídla uvnitř zatáčky7. Jak se změní rychlost proudění a statický tlak v něm, když v nějakém místě dojde ke zhuštění proudnic?
rychlost se zvýší, statický tlak klesne
rychlost klesne, statický tlak klesne
rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší8. Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se:
vztlak a podtlak
výsledná aerodynamická síla, která se rozkládá na vztlak a odpor
vztlak, tíha a odpor9. Z vertikálně vyvinutých oblaků typu Cb - cumulonimbus vypadávají převážně srážky ve formě:
slabý dešť
mrholení
déšť a kroupy10. Srážky vypadávající z oblačných soustav výrazných teplých front jsou převážně:
srážky občasné
přeháňky
srážky trvalé11. Mezi oblačnost kupovitou patří:
As - altostratus
St - stratus
Cu - cumulus12. V oblasti tlakové níže na severní polokouli vane vítr při zemi:
ve směru pohybu hodinových ručiček
rovně do středu níže v celé její oblasti
proti směru pohybu hodinových ručiček13. Jaké vlastnosti bude mít přízemní vítr v oblasti, kde jsou na přízemní meteorologické mapě izobary blízko u sebe?
Silný zhruba podél izobar
Slabý ve směru izobar
Silný kolmo na izobary14. Který druh srážek z oblačnosti obsahující pouze vodu vypadává ve středních zeměpisných šířkách?
Mírný déšť s velkými kapkami
Mrholení
Intenzivní déšť15. Konvekční aktivita ve středních zeměpisných šířkách je největší:
v létě odpoledne
v poledne
v zimě v poledne16. Při vlétnutí do stoupavého proudu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku17. Při asymetrickém zaklopení 1/2 náběžné hrany PK je potřeba
vyčkat a nezasahovat do řízení
vykloněním v sedačce na nezaklopenou stranu a přibržděním této strany udržet kluzák v přímém letu
vykloněním v sedačce na zaklopenou stranu a přibržděním nezaklopené strany udržet kluzák v přímém letu18. Směr vzletu a výběr startoviště podřizujeme
větru, který fouká dole v údolí na přistávací ploše
větru na startovišti s ohledem na to, jaký vítr fouká nad hřebenem
větru, který udává nejbližší meteorologická stanice19. Při uvolnění speed systému se rychlost PK
zvýší
sníží
nezmění, pouze se zvětší úhel náběhu20. Do předstartovní kontroly patří
kontrola opotřebení PK a postroje,všech švů, kontrola karabin, přilby a přístrojů
kontrola PK ,upnutí, počasí, prostoru ve směru letu a místa přistání
kontrola postroje, šňůr, vrchlíku, počasí, prostoru21. "B" stall provedu
postupným stažením předních popruhů
postupným stažením popruhů druhé řady
postupným stažením zadních popruhů22. Při srovnávání mapy s terénem je nejdůležitější:
pozorně prohlížet terén před letadlem, vedle letadla a důsledně porovnávat mapu s terénem
přesný kompas
přesné hodinky23. Směru jih odpovídá údaj:
090°
360°
180°24. Osa zemská je myšlená přímka středem země kolmá na rovník. Místa, kde protíná povrch země se nazývají póly (točny). Jsou to póly:
totožné
magnetické
zeměpisné25. Rozdíl mezi UTC a letním středoevropským (SELČ) časem je:
není žádný
1 hodina
2 hodiny26. Zeměpisný poledník je:
kružnice kolem zeměkoule
polovina poledníkové kružnice
část kružnice, jejíž rovina je kolmá na zemskou osu27. 045 stupňů je vedlejší světová strana:
severovýchod
jihozápad
severozápad28. Když za letu vypadne záložní padák a naplní se:
mám-li dostatečnou výšku, snažím se stáhnout vrchlík za zadní popruhy k sobě, aby byl co nejméně funkční
nedělám nic, už nic dělat stějně nelze
snažím se stahováním šňůr zrušit záložní padák a přitáhnout ho k sobě29. Při asymetrickém zaklopení má PK tendenci
rychle zatáčet na zaklopenou stranu a následně rotovat nebo postupně obnovit přímý let
setrvat v přímém letu, za vše ostatní vždy může pilot
přejít do strmého pádu, proto je nutné v čas tomu zcela předejít30. Při přefouknutí přes kopec je nejbezpečnější
použiji záložní padák, závětrná turbulence jej ovlivňuje daleko méně
zvětším maximálně plošné zatížení tak že udělám velké uši a proletím turbulence
letět po větru přes rotor co nejdál na místo kde můžu alespoň nějak v pořádku přistát31. Vleče-li mne padák při silném větru po zemi stahuji většinou k sobě
čekám až se samovolně zastavím
řidičky nebo zadní šňůry
áčkové popruhy32. Při sešlápnutí speed systému
PK zvýší rychlost letu a je náchylnější k frontstalu nebo jednostranému zaklopení
má PK tendenci frontálně nebo asymetricky se zaklapnout
PK zrychlí a v důsledku zvýšení rychlosti obtékání je stabilnější33. Záložní padák (ZP) použijeme bez váhání
pod bouřkovým mrakem
v neřízené prudké rotaci
při přefouknutí za horský hřeben34. Po jaké době od získání licence Pilot může být pilotovi vystavena licence Sportovní Pilot?
po 6ti měsících
po 9 měsících
po 5 měsících35. S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného leteckým úřadem, musí být VFR let prováděn nad hustě zastavěnými místy nebo shromáždištěm lidí na volném prostranství ve výšce, která nesmí být menší než:
150 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla
300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla
300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 300 m od letadla36. Ze SLZ není dovoleno:
pouze rozprašovat
nic shazovat nebo rozprašovat, s výjimkou dodržení určitých podmínek
shazovat předměty v době mezi východem a západem slunce37. Definice dohlednosti zní:
dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu daná meteorologickými podmínkami a vyjádřená v jednotkách délkové míry
schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci z kabiny letadla za letu
schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci určená atmosférickými podmínkami a vyjádřená jednotkami vzdálenosti38. Letadlo, které je podle pravidel povinno dát přednost jinému letadlu se musí:
vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vertikální vzdálenost 150 m
vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vodorovná vzdálenost 300 m
vyhnout tím, že nadletí, podletí nebo křižuje jeho trať v dostatečné vzdálenosti39. Prostor třídy G sahá v ČR do výšky
300 m AMSL
300 m STD
300 m AGL40. TMA (koncová řízená oblast)
nedá se podletět ani nadletět
se dá podletět
dá se podletět pouze při vzájemné komunikaci radiostanicí s příslušným stanovištěm ATS41. Volné konce jsou
nenáročná přistání
vinglety
popruhy PK42. PK nejvíce poškozuje
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
UV záření, vlhké skladování a oděr
slunce a nevhodné zabalení43. Zaškrcení se provádí:
výhradně v paži nebo ve stehně, mezi ranou a srdcem
vždy cca 10 – 15 cm nad ránou
kdekoliv mezi ránou a srdcem44. Paraglidista v negativce dopadl opodál. Při našem příchodu leží na zádech v bezvědomí, nedýchá, je promodralý. Žádné zřetelně patrné zranění není zřejmé. Zavoláme záchrannou službu a dále jako první:
uložíme postiženého do protišokové polohy s podloženou hlavou
záklonem hlavy uvolníme dýchací cesty
uložíme postiženého do stabilizované polohy45. Mobilní telefon by měl mít pilot za letu:
umístěný tak, aby na něj dosáhl v jakékoliv poloze těla
vypnutý, protože letecké předpisy zakazují používání mobilních telefonů za letu
nejlépe v kapse sedačky, aby nemohlo dojít k úrazu těla při nehodě46. Stlačování hrudníku se v průběhu resuscitace provádí:
uprostřed hrudní kosti
v místě levé prsní bradavky
při dolním okraji hrudní kosti47. Při improvizovaném transportu postiženého v bezvědomí:
musíme zvláště dbát na šetrnost a stabilizaci hlavy při transportu
nezáleží na šetrnosti, protože postižený v bezvědomí necítí bolest
musí být transport co nejrychlejší48. Při nevydařeném přistání prolétl pilot oknem a řízl se na zápěstí tak nešťastně, že rána silně krvácí, krev vystřikuje. Z rány ční střep cca 10 cm dlouhý. Postižený je při vědomí, bledý, stěžuje si na bolest v kotníku pravé nohy, kde je zjevná deformace. Zavoláme záchrannou službu a dále:
položíme postiženého na záda s podloženýma nohama, na předloktí naložíme improvizované škrtidlo, šetrně dotáhneme. Střep zásadně nevydáváme
uložíme postiženého do polosedu, vytáhneme střep, přiložíme tlakový obvaz
imobilizujeme poraněnou nohu, uložíme poraněného do protišokové polohy, ruku zvedneme nahoru, a pokud krvácení trvá, přiložíme tlakový obvaz49. „Chirurgické“ gumové rukavice:
je vhodné použít při ošetřování jakéhokoliv zranění
se používají jen při ošetření obzvlášť krvácejících nebo znečištěných ran
je vhodné použít zejména pro ošetření pacienta s podezřením na infekční onemocnění50. Pokud je zřejmé, že bude nutný zásah záchranářského vrtulníku, voláme v ČR přednostně číslo:
112
1210
155